Ekonomska opravdanost pripajanja Parking servisa Komunalcu

03. decembar 2012. 10:45 Lokalna samouprava Pirot Plus Online

Odbornici lokalnog parlamenta na sednici održanoj krajem protekle nedelje dali su saglasnost na statusnu promenu pripajanja JP “Parking servis” JP “Komunalac”. Sastavni deo ove odluke je da se ovo javno preduzeće sa dvadesetak radnika i mehanizacijom pripoji “Komunalcu” i da pod okriljem ove firme posluje kao radna jedinica. Prema rečima dosadašnjeg direktora Parking servisa Tomice Aleksića na ovaj način ostvariće se mnoge uštede.

-Ova Odluka doprineće znatno boljem radu Javnog servisa, na taj način što će se javiti uštede u radu koje do sada nismo mogli imati. Imali smo troškove oko zakupa poslovnog prostora, depoa, na čemu će se sada uštedeti. Očekujemo da ušteda bude na nivou oko 3.5 miliona dinara na godišnjem nivou, što je dovoljan razlog za pripajanje jednog preduzeća drugom – kaže Aleksić.

Boban Tolić, zamenik direktora JP “Komunalac” kaže da je ovakva odluka ekonomski opravadana.

-Doneli smo niz neophodnih Odluka. Imamo elaborate o ekonomskoj opravdanosti, što nam govori da će to spajanje biti na dobrobit Parking servisa. Procena je da ćemo na ovaj način doći do velikih ušteda kao i da će Parking servis kao radna jedinica Komunalca poslovati pozitivno. Do sada je bilo nekih sitnih finansijskih problema i iskazao se gubitak, smatramo da će na ovaj način sa uštedama koje su moguće poslovanje biti dobro kao i da će građani biti zadovoljni – kaže Tolić.