Drugi tretman larvi komaraca

13. jun 2014. 08:09 Gradska hronika Pirot Plus Online

Preduzeće Sanit M&M iz Niša u ponedeljak i utorak 16. i 17. juna obaviće drugi larvicidni tretman komaraca na području opštine Pirot.

Suzbijanje larvi komaraca duž rečnih tokova na području grada i opštine, počeće na potezu reke Nišave od ušća Jerme do ušća Temštice, pojas oko Akumulacionog jezera i Gradskog kupališta.

Tretman će biti primenjen i na području oko Gradašničke reke, Rasničke reke od sela Barje Čiflik do ušća u reku Bistricu, reka Bistrica, Rogozski kanal od izvorišta Kavak do Kalea i kanal oko tvrdjave Momčilov grad.

Preporučljivo je da gradjani u vreme tretmana, od 8 časova, ne borave na pomenutim lokacijama niti da u tom periodu izvode svoje kućne ljubimce. Pčelari se takodje obaveštavaju da preduzmu mere zaštite pčelinjih društava. Površine će biti tretirane ekološkim preparatom na bazi regulatora rasta sa specifičnim dejstvom na larve komaraca. Preparat je neškodljiv za vodenu faunu i ostale organizme te ne iziskuje posebne mere predostožnosti. Tretman se, u slučaju ekstremno nepovoljnih vremenskih prilika, odlaže za prvi naredni dan kada vremenski uslovi pogoduju izvodjenju radova.