Drugi tretman krpelja i drugi larvicidni tretman komaraca 1. i 2. juna

01. jun 2017. 05:30 Društvo Pirot Plus Online

Preduzeće „SANIT M&M“ D.O.O. iz Niša obaveštava građane Grada Pirota da će 1. i 2. juna biti obavljeni drugi tretman krpelja i drugi larvicidni tretman komaraca na teritoriji Grada Pirota.
Drugi tretman krpelja obaviće se 1. juna. Suzbijanje krpelja izvršiće se uređajima sa zemlje na sledećim javnim zelenim površinama:

Кej reke Nišave od železničkog mosta do mosta Gazela(obe strane),zelene površine na Trgu Pirotskih ratnika,površine oko robne kuće Beograd,novog Doma Vojske Srbije i Doma kulture,park hotela Pirot,zelene površine oko gradskog kupališta i akumulacionog jezera,skver Nacional,zelene površine u Takovskoj ulici,površine oko tržnog centra na uglu Takovske i Maksima Gorkog,park Maksima Gorkog,park Momčilov grad,park Trg Republike,park Trg Кarađorđe,zelene površine u ulici Ćirila i Metodija,zelene površine u ulici Predraga Boškovića,park LEAP -22.divizije,zelene površine na robnoj i stočnoj pijaci,zelene površine u ulici Nikole Pašića,zelene površine oko sportske hale Кej,zelene površine ispred Maksija,park u ulici Vojvode Stepe,park u ulici Dragoljuba Milenkovića,ulice Кolubarska,Milovana Glišića,Petra Кočića, uglovi ulica 1300 kaplara i Pobede,Treći puk Gavrila Principa,Jerine Nikolić i Josifa Pančića,Treći puk i Pobede i zelena površina u Кozaračkoj ulici pored stambenih zgrada.

Da bi se akcija uspešno realizovala i izbegle neželjene posledice Preduzeće „SANIT M&M“ poziva građane da u vreme tretmana ne borave na pomenutim lokacijama niti da izvode kućne ljubimce.Pčelari se obaveštavaju da preduzmu mere zaštite pčelinjih društava.
Molimo da se u svemu slede navedena uputstva jer će u slučaju oštećenja zdravlja svaki pojedinac snositi odgovornost za sebe,roditelji za decu,kao i svaki sopstvenik za svoje domaće životinje.
U slučaju nepovoljnih vremenskih prilika tretman se odlaže za prvi naredni dan kada vremenski uslovi pogoduju za izvođenje istog, a toga dana će se izvoditi larvicidni tretman komaraca koji nije zavistan od padavina i po planiranom rasporedu.

Suzbijanje larvi komaraca duž rečnih tokova na teritoriji grada koji predstavljaju staništa komaraca obaviće se po sledećem rasporedu:

01.06.2017.g.- Reka Nišava na potezu do Železničkog mosta i od mosta Gazela ,Gradašnička reka od kraja sela Gradašnica do ušća u reku Nišavu,Rasnička reka od sela Barje Čiflik do ušća u reku Bistricu,reka Bistrica do ušća u reku Nišavu, Rogozki kanal od izvorišta Кavak do Кalea,kanal oko tvrđave Momčilov grad, pojas oko akumulacionog jezera i gradskog kupališta

02.06.2017.g.- Reka Nišava od ušća reke Jerme do Železničkog mosta i od mosta Gazela do ušća reke Temštice.

Tretman će biti obavljen ekološkim preparatom na bazi regulatora rasta sa specifičnim dejstvom na larve komaraca.Preparat je neškodljiv za vodenu faunu i ostale organizme te ne iziskuje posebne mere predostrožnosti i njegova primena ne zavisi od vremenskih prilika.
Ekipe operativaca biće na terenu počev od 8,00 svakog radnog dana.

Za sve dodatne informacije u vezi ovog tretmana građani mogu da se obrate Preduzeću „SANIT M&M“ na tel. 018-258-019 i 018-243-876.