Dr Dragan Kostić: Nećemo odustati od izgradnje „Logističkog centra Pirot“

01. februar 2017. 12:00 Privreda Pirot Plus Online

Od ideje do konačne završnice kapitalnih objekata često je potrebno i po nekoliko godina. Slobodna zona Pirot je, u skladu sa svojim dugoročnim planom razvoja, još pre nekoliko godina počela administrativne poslove na realizaciji izgradnje modernog Logističkog centra, savremenog saobraćajnog čvorišta sa ciljem pojeftinjenja i ubrazanja transporta roba i očuvanja životne sredine.

Odredjene studije su ,poslednjih godina, uradjene sredstvima fondova Evropske unije, a ovih dana je u Pirotu održan sastanak zaiteresovanih strana na kojem se razgovaralo o statusu i planiranim aktivnostima na projektu „Logistički centar Pirot“. Do sada je utrošeno oko milion evra, a vrednost projekta je oko 12 miliona, i od konačne realizacije posla se neće odustati, izjavio je pored ostalog, dr Dragan Kostić, direktor Slobodne zone Pirot.