Dr Žarko Todorović: Otvoreno pismo građanima povodom epidemije korona virusa

02. april 2020. 10:30 Pirot Plus Online

Doktor Žarko Todorović, specijalista opšte hirurgije i odbornik Skupštine grada, uputio je građanima otvoreno pismo sa ciljem pomoći u borbi sa korona virusom.

Poštovani,

sa ciljem zaštite građana Pirota od opake bolesti izazvane koronavirusom, koja nam svima preti i sa željom da se ova bolest što pre zaustavi, kao doktor medicine, specijalista hirurgije, kao odbornik Skupštine Grada Pirota, želim da reagujem i pomognem.

Da bi građanima pomogli i shvatili mere i potrebne poteze u širenju zaraze podsetio bih na osnove epidemiologije i vogralikov lanac žirenja zaraznih bolesti.

*Slika: Vogralikov lanac širenja zaraznih bolesti

Prva tačka je izvor zaraze. Ono što se preduzima je zaista neophodno, a to je izolacija verifikovanih i potencijalnih izvora infekcije. Zato je neophodno poštovanje mera nadležnih institucija koje predviđaju mere samoizolacije, izolacije, karantina i lečenja obolelih. Molio bih građane da ove mere najozbiljnije shvate i poštuju ih za dobrobit najbližih i svih građana.

Druga tačka su putevi prenošenja. Do sada su verifikovani putevi širenja putem kapljične kontaminacije ljudi i unošenja virusa preko usta, nosa i očiju. To je ono što do sada znamo. Te puteve prenosa moramo prekinuti. Mere su jasno određene od strane epidemiologa i molim sve da ih budu svesni i dosledno ih poštuju. Molim sve građane da prekinu lanac zaraze svojim ostankom kod kuće i primenom mera za sprečavanje ulaska virusa u organizam, jer je to u ovom trenutku od ključnog značaja za suzbijanje zaraze.
Ono što je neophodno da saznamo u ovom trenutku je šta se preduzima od lokalnog štaba za vanredne situacije i zdravstvenih ustanova po ovom pitanju.
Da li ima dovoljno zaštitne opreme za zdravstvene radnike, zapošljenih u javnim preduzećima, zaposlene u preduzećima koja rade, građane?
Štab za vanredne situacije bi morao da preduzme mere koje podrazumevaju podelu i primenu dezinfekcionih sredstava na mestima gde bi građani mogli da stupe u kontakt sa virusom.
Predlažem podelu dezinfekcionih sredstava, po preporuci stručnjaka, na bazi hlora.
Predlažem snabdevanje pre svega javnih institucija, upravnike stambenih jedinica i zainteresovane građane sredstvima koja su preporučena i primenu istih, sa ciljem sprečavanja puteva širenja zaraze.
Predlažem čišćenje stambenih jedinica i dezinfekciju uz pomoć javnih komunalnih preduzeća.

Treća tačka su ulazna mesta infekcije. Lična zaštitna oprema je od ključnog značaja za sprečavanje ulaza virusa u organizam. Štab za vanredne situacije bi morao da obezbedi u dovoljnim količinama minimalno zaštitne maske i rukavice za sve građane koji odlaze u kupovinu neophodnih namirnica, te da se svima besplatno obezbedi zaštita pri ulasku u prodavnice i markete. Takođe bi bilo potrebno obezbediti minimalnu dezinfekciju obuće prilikom ulaska u markete.

Četvrta tačka je virulencija i količina klica virusa. Na virulenciju ne možemo uticati, Ali količina klica se može kontrolisati merama dezinfekcije i primenom mera držanja distance, ličnom zaštitnom opremom i što kraćim vremenom provedenim u socijalnom kontaktu.

Peta tačka je osetljivost organizma. Da bi svi bili u dobrom zdravlju, neophodno je da građani budu snabdeveni vodom i hranom u dovoljnoj meri. Centar za socijalni rad bi morao na osnovu socijalnih karti da ima presek potreba. Trenutno su najosetljivije grupe penzioneri, ljudi u socijalnoj potrebi, romska populacija. Zaposleni u centru za socijalni rad bi pod hitno, pre svega metodama koje ne podrazumevaju neposredne kontakte, telefonom, putem interneta, morali da ispitaju potrebe posebno osetljivih grupa i reaguju u cilju osiguravanja minimuma životnih potreba.

U želji da kao građanin, odbornik, izabrani predstavnik građana pomognem u što skorijem suzbijanju ove bolesti, molim nadležne u lokalnoj samoupravi da najozbiljnije preduzmu sve mere u njihovoj nadležnosti.

Molim sve građane da dosledno sprovode sve preporuke i mere Države, kako bi pre svega sačuvali živote i zdravlje svih nas.

Dr Žarko Todorović, specijalista opšte hirurgije, odbornik Skupštine Grada Pirota