Dok "bivši borci ratuju" Dom na Vrelu propada

17. novembar 2021. 13:00 Društvo Pirot Plus Online

    Okružni i Gradski odbor SUBNOR Pirot sazvali su konferenciju za medije s najavljenim temama:

1. Informisanje građana Pirota i Pirotskog okruga o objedinjavanju dveju suprotsavljenih struja u Gradskom odboru SUBNOR Pirot i rešavanju 15-godišnje podele članstva u Gradskoj boračkoj organizaciji.

2. Informisanje građana Pirota i Pirotskog okruga o trećem pokušaju otimanja dela imovine sa kojom raspolaže boračka organizacija Savez boraca Pirota i Pirtoskog okruga.

             Konferenciji je trebalo da prisustvuju predstavnici obe gradske organizacije jer u Pirotu postoje dve gradske organizacije SUBNOR Pirot.Na čelu jedne je Ivan Jovanović, a na čelu druge Peco Todorovski. Na sajtu APR-a registrovano je Udruženje čiji je predsednik Peco Todorovski. Todorovski i članovi ove organizacije danas se nisu pojavili. Zbog toga je predsednik Okružnog odbora SUBNOR-a Dragan Svetozarević ovom prilikom govorio o drugoj temi koja je planirana.

      Prema njegovim rečima, radi se o pokušaju otimanja dela imovine Saveza boraca. Svetozavić navodi da je 25. oktobra Agencija za licenciranje stečajnih upravnika zakazala licitaciju dela parcele koja je u vlasništvu Saveza boraca. Oni su preduzeli mere, napisali prigovor i očekuju rešenje. Naime, parcela se nalazi na Vrelu i to je Savezu boraca poklonio 1959. godine Slavko Gogić. Kompletna parcela, na kojoj se nalazi i Dom boraca na Vrelu, sastoji se iz nekoliko manjih parcela. Svetozarević je rekao i da je od 2002. do 2007. godine trajao sudski spor  sa preduzećem Prvi maj i sudskim putem je 2007. parcela vraćena Savezu boraca.

Međutim  2009. podneta  je nova žalba i do danas se nije rešio predmet. U međuvremenu deo te parcele je Prvi maj u toku sudskog procesa prodao Tigru AD. Zatim je Tigar 2016. prodao drugoj firmi igralište, ribnjak, tigrove bungalove i livadu koja je imovina SUBNOR-a, navodi Svetozarević i dodaje da je pre toga Pekara Branković sačinila ugovor 2012. godine sa SUBNOR-om o pravosnažnosti prolaza na toj parceli i oni i danas plaćaju udruženju SUBNOR-a.

Na osnovu toga, Dragan Svetozarević kaže da oni zahtevaju, kao nadležni subjekti, da se licitacija otkaže dok se ne utvrdi stvarno vlasništvo parcele i eventualna krivična odgovornost.

Ovom prilikom obratili su se i Ivan Jovanović, predsednik Gradskog odbora SUBNOR Pirot i Siniša Živković, predsednik Opštinskog odbora SUBNOR Bela Palanka.

Konferenciji je prisustvovao i Miodrag Aleksić, sekretar Gradskog odbora SUBNOR Pirot.