Dogovor postignut, čeka se odluka Skupštine AKS o prekidu protesta advokata

09. januar 2015. 10:38 Društvo Pirot Plus Online

Stručini timovi Ministarstva pravde i Advokatske komore Srbije postigli su konačan dogovor i o problemu javnih beležnika na jučerašnjem sastanku. Potpisan je i zajednički dokument sa nazivom "Sporazum stručnih timova Advokatske komore Srbije i Ministarstva pravde Srbije". Sporazum ima pet članova i u njega je uneto da je njegov sastavni deo dogovorene promene Zakona o javnim beležnicima i pratećih zakona. U prvom članu sporazuma se navodi su se timovi saglasili da u "najskorije vreme po hitnom postupku izmene i odredbe Zakona o javnim beležnicima, Zakona o prometu nepokretnosti, Zakona o vanparničnom postupku, Porodičnog zakonai Zakona o nasleđivanju, na način kako stoji u prilogu ovog sporazuma".

Jasmina Vidanović, predsednica Advokatske zajednice Pirot u izjavi za Plus radio i Portal Plus online kaže da će, usvajanjem izmena pomenutih zakona, praktično biti vraćeno na stanje pre uvodjenja notara, odnosno pre 1. septembra 2014.

- Advokatima je vraćeno pravo da sačinjavaju ugovore o prometu nepokretnosti, o doživotnom izdržavanju, raspodeli imovine za života. Pored toga najavljenim izmenama zakona ugovore će moći i da sačinjavaju i gradjani, dok će javni beležnici samo overavati ove ugovore. Predstavnici Ministarstva pravde i advokati dogovorili su se konkretno da notar ima pravo da nakon provere odbije da overi svaki ugovor, ali u tom slučaju građanin ima pravo da uputi prigovor osnovnom sudu. Ukoliko i taj sud odbije ugovor, građanin može da se žali višem sudu. Advokati po ovom dogovoru neće imati pravo da sastavljaju ugovore za pravne poslove nesposobnih lica, lica s invaliditetom, i za lica na zakonskom izdržavanju, kaže Vidanovićeva.

Notarima ostaje pravo da sastavljaju, proveravaju i overavaju sve ugovore. Nove tarife notara i advokata će pokazati gde će satavljanje ugovora biti jeftinije. Notari će biti dužni da provere sve ugovore, za koje odgovaraju svojom imovinom, što će se dodatno plaćati.

Prema rečima Jasmine Vidanović, za sutra je zakazan sastanak Upravnog odbora AKS, na kome će biti odredjen datum održavanja sednice Skuštine Advokatske komore Srbije, koja donosi konačnu odluku o prekidu protesta.

- Prema nezvaničnim informacijama sednica Skuštine će biti održana 17. januara, što praktično znači da će se advokati u sudnice vratiti najranije 19. januara, ukoliko Skupština bude donela taku odluku, kaže Vidanovićeva.

Sporazum predviđa da stručni tim AKS predloži organima te komore da se prekine obustava rada, kao i da izmene propisa koje su usaglašene kompromisom budu upućene po hitnom postupku u Skupštinu Srbije na usvajanje.