Dodeljeno 27 ugovora korisnicima subvencija za samozapošljavanje

13. septembar 2019. 13:30 Lokalna samouprava Pirot Plus Online

U Velikoj sali Gradske uprave danas su podeljeni ugovori korisnicima subvencija za samozapošljavanje.

Pored ovih programa koji se realizuju u saradnji sa lokalnom samoupravom, Nacionalana služba za zapošljavanje ima i sopstvene programe i mere za samozapošljavanje koji se uspešno realizuju, kaže Aleksandra Stojanović, načelnik Odeljenja za programe zapošljavanja, preduzetništvo, obrazovanje i obuke pirotske Filijale

Dobitnicima subvencija ispred lokalne samouprave čestitala je i Sladjana Mančić, pomoćnica gradonačelnika

Porazgovarali smo i sa korisnicima subvencija.

Ugovore je korisnicima uručila Sladjana Mančić, pomoćnica gradonačelnika Vladana Vasića.

Ove godine Grad Pirot je za realizaciju Lokalnog akcionog plana za zapošljavanje iz svog Budžeta izdvojio 19,8 miliona dinara. Ako se tome dodaju sredstva iz Budžeta Republike Srbije, na osnovu saradnje sa Nacionalnom službom za zapošljavanje, ukupno 22,2 miliona dinara biće utrošena u cilju smanjenja nezaposlenosti.