Deponija ispunjava plan

20. novembar 2013. 13:19 Gradska hronika Pirot Plus Online

Od kako je počela sa radom Regionalna sanitarna deponija, značajno se povećala količina otpada koji se dovozi. Zoran Stanković, direktor Regionalne Deponije, kaže da je povećanje količine otpada uslovio jesenji period i dodaje da je značajano što su sva komunalna preduzeća opština osnivača uspostavile sistem, zatvorena su divlja smetlišta i otpad se odlaže na jedinom uređenom odlagalištu a to je Deponija.

- Kod svih Opština primećuje se značajan napredak, ali bih istakao opštinu Pirot kao glavnog lidera u dovoženju komunalnog otpada.U mesečnom ostvarenju ono što je predviđeno cifre su daleko veće od ostvarenja početkom godine.-kaže Stanković

Stanković napominje da je JP Komunalac Pirot, proširio delokrug rada prikupljanjem otpada iz okolnih sela.

-Prema količinama koje se dovoze iz okolnih sela primećujemo da se menja svest kod građana kada je u pitanju odlaganje smeća.Sve manje je divljih deponija.-kaže Stanković

Planom poslovanja za narednu godinu predviđene su investicije od kojih će imperativ biti na onim investicijama koje će upotpuniti upravljanje komunalnim otpadom.

- U planu je da se smanji odlaganje otpada u samu deponiju a da se dođe do reciklaže. Koristili bi material iz komunalnog otpada kako bi pravili energiju i tako bi ceo ovaj sistem podigli na jedan značajniji nivo- kaže Stanković.

Ovih dana očekuju se i prve količine otpada iz opštine Vlasotince, s obzirom da su se opštine osnivači saglasile po ovom pitanju.