Deponija dobija savremenu opremu za sekundarnu separaciju

10. oktobar 2014. 11:06 Lokalna samouprava Pirot Plus Online

Javna nabavka opreme za sekundarnu separaciju otpada je okončana, a ovih dana očekuje se i početak postupka javne nabavke za izgradnju objekta u kojem će oprema biti smeštena, kaže Zoran Stanković, direktor Deponije. Odabrano je Preduzeće “Bankpro” iz Beograda, u čijim pogonima se već radi sistem za sekundarnu separaciju otpada koji će biti postavljen na Deponiji. Veći deo opreme je završen, kaže direktor Stanković i napominje da je praktično firma počela proizvodnju opreme i pre konačne odluke, tako da to u ovom trenutku znatno olakšava posao.

- Reč je o izuzetno kvalitetnoj opremi koja je pokazala dobre performanse. Dobićemo savremen diskrin sistem za razdvajanje teške frakcije iz otpada. Po dobijanju lokacijske dozvole, biće raspisan tender za izgradnju objekta za samo postrojenje. Ukupna vrednost projekta je oko 300.000 evra i finansira se sredstvima Deponije. Za dodatnu opremu konkurisali smo kod Ministarstva poljoprivrede, i to za nabavku specijalnog vozila, posebne linije za tretman PET ambalaže i opreme za specijalizovanu laboratoriju, kaže Stanković.

Stanković napominje da se ovih dana na Deponiju dovoze povećane količine otpada sa područja svih opština, što je u ovom periodu i očekivano. Posebno, povećane količine otpada imali smo ovih dana sa lokacije Tigar Tyresa, što je bilo u sklopu priprema za veliko otvaranje.