Danas ističe rok za otpis kamata

31. januar 2013. 11:26 Privreda Pirot Plus Online

Rok za sticanje uslova za korišćenje prava po osnovu Zakona o uslovnom otpisu kamate i mirovanju poreskog duga ističe danas, pa će zato sve jedinice Poreske uprave raditi do 20 sati.

Svi poreski obveznici, koji do 31. januara, izmire tekuće poreske obaveze prema sopstvenoj evidenciji, a koje dospevaju u novembru, decembru 2012. godine i u januaru 2013. godine, stiču uslov za otpis kamate i mirovanje duga. Svim privrednicima i građanima koji odmah izmire glavni poreski dug, automatski će biti otpisana celokupna zatezna kamata i dug za doprinose za zdravstveno osiguranje. Sticanje uslova za poresku amnestiju u skladu sa Zakonom trajaće samo do 31. januara 2013 godine. Posle toga ovi uslovi više neće važiti, navedeno je u saopštenju.