Daleko je kraj prvenstva u Zoni, a već se čuju “različiti tonovi”! Da li je regularnost ugrožena?

04. april 2021. 15:00 Sport Pirot Plus Online

   Informacije stižu do nas sa različitih strana. Umesto da se govori o fudbalu, dobroj igri i golovima, sve je više pritužbi, kritika na sudjenje,  blagonaklonost nekih timova, pominju se i neke druge vanfudbalske stvari.

     Ako sam pre nekoliko vikenda  preneo sumnju nekih koji su pominjali timove koji će biti kandidati za najviši plasman, neke  procene, zasnovane na navodno proverenim informacijama govore u prilog tome.

 S obzirom da je Tanasko Rajić kandidat Pirotskog okruga za najviši plasman, sve se više čuju poruke da će “topdžijama” biti mnogo teško da stignu do cilja. Navodno, neko je već “zatvorio” većinu utakmica.

 Ko, ne znamo, ali se klupko polako odmotava.

 Sutra o igrama timova iz našeg Okruga!