Da li je u pirotskom zdravstvu poštovana naredba Ministarstva o zapošljavanju lekara i medicinskih sestara!? Po svemu sudeći – nije !?

25. maj 2020. 18:24 Društvo Pirot Plus Online

Danas se u našoj Redakciji ponovo radi "kao nekada" . Prvo što smo uradili, posle objave mreže srednjih škola, da novinari razgovaraju sa direktorima srednjih škola. Nedostaje Nenad Djordjević, direktor Mlekarske škole, koji je na službenom putu.Druga naša tema ne po značaju, SVE JE BITNO, bila je Covid 19, odnosno detalji koji se tiču statusa zdravstvenih radnika.

Nedavno smo o tome pisali, a danas pokušali da dobijemo odgovore na neka pitanja i eventualno pomognemo da se razreše neke dileme koje imaju zdravstveni radnici u Pirotu .

Najpre, reagovali smo na pitanje o zapošljavanju lekara i medicinskih sestara i tehničara na osnovu Naredbe Ministrarstva zdravlja od 26.marta, donete u vreme pandemije.

Zdravstvene ustanove iz plana mreže zdravstvenih ustanova po hitnom postupku primiće u radni odnos na neodređeno vreme neophodne zdravstvene radnike

"Na osnovu člana 1. Uredbe o organizovanju rada poslodavca za vreme vanrednog stanja ("Sl. glasnik RS", br. 31/2020) i člana 15. stav 1. Zakona o državnoj upravi ("Sl. glasnik RS", br. 79/2005, 101/2007, 95/2010, 99/2014, 47/2018 i 30/2018 - dr. zakon), ministar zdravlja donosi Naredbu o prijemu u radni odnos na neodređeno vreme zdravstvenih radnika (doktora medicine i medicinskih sestara-tehničara) po hitnom postupku:

1. Radi suzbijanja i sprečavanja širenja zarazne bolesti COVID-19 i zaštite stanovništva od te bolesti u vreme trajanja vanrednog stanja u Republici Srbiji zdravstvene ustanove iz Plana mreže zdravstvenih ustanova primiće u radni odnos na neodređeno vreme neophodne zdravstvene radnike (doktore medicine i medicinske sestre-tehničare) po hitnom postupku.

2. Zdravstvene ustanove će izveštaj o realizovanim prijemima zdravstvenih radnika (doktora medicine i medicinskih sestara-tehničara) dostaviti ministarstvu zdravlja danas do 13 sati.

3. Ova Naredba stupa na snagu odmah."

(Mišljenje Ministarstva zdravlja, br: 1 12-01-404/2020-02, od 26.3.2020. godine)

………………………………………………………………

Naš sledeći korak bio je da u Nacionalnoj službi saznamo koliko je zdravstvenih radnika na evidenciji I da li je bilo oglasa, odnosno da li je neko zapošljen od tada do danas.

Zdravstveni radnici na evidenciji

Dr med.nauka , lekar opste prakse

Okrug 14 ; Pirot 19

Medicinske sestre :

Okrug 69 ; Pirot 48

Medicinske sestre Viša i Strukovna škola

Okrug 22 ; Pirot 12

……………………………………………………………………………………………..

Oglasi :

Opšta bolnica

Oglasi

12.5. 1 izvrš. medicinska sestra Pedijatrija - Nemamo informaciju, tražili smo, bez odgovora

20.5. 1. izvrš. laboratorijski tehničar

Dom zdravlja

Oglasi

25.3. 3. ivrš. dr.medicine Primljeni po redovnom postupku. Ne po naredbi!

30.4. 1.izvrš. st.sestra

Oglasi

Hitna pomoć

27.3. 1. izvrš. dr.medicine Primljen lekar zbog odlaska lekara na bolovanje

Naravno da smo pokušali da odgovore dobijemo od direktora Opšte bolnice i Doma zdravlja.

Direktoru dr Goranu Petroviću, poslali smo vajberom sms poruku i mejlom pitanja. Odgovor nismo još uvek dobili. Nadamo se da će stići.

Razgovarali smo sa dr Radovanom Ilićem, direktorom Doma zdravlja. Ugovorili smo intervju za utorak u 9 h. Potvrdio nam je da su realizovani oglasi koji su objavljeni i da su popunjena radna mesta. Sve ostalo što nam je rekao o Naredbi, videćete sutra u razgovoru sa novinarom Ivanom Stojanov.

………………………………………………………………………………………

Ovih dana i dalje govori se o naknadama zdravstvenim radnicima. Dogovorili smo sa našim prijateljem Ljubišom Nestorovićem, predsednikom Samostalnog sindikata hemije i nemetala, da nam za sredu obezbedi za razgoor Zorana Ilića, predsednika Samostalnog sindikata zdravstva da sa njim razgovaramo o detaljima koji se tiču naknada za zdravstvene radnike.

Ono što nam je potvrdjeno da naši lekari koji su radili u Kliničkom centru u Nišu, nisu dobili naknade kao njihove kolege iz drugih centara, niti su im obračunati troškovi prevoza.

Očekujemo da ćemo sutra imati izjave svih starana, ako bi uopšte trebalo da bude različitih mišljenja, pogotovo što se radi o ljudima koji su radili u uslovima gde im je život bio svakodnevno ugrožen.

Saznajemo za jedan primer, da je lekar specijalizant anesteziolog, doktorka koja je radila u Pirotu u Bolnici, pozitivna i da je trenutno, najverovatnije u Niškoj banji, ili kako smo čuli staroj zgradi Bolnice u Nišu.

Inače, svi pirotski lekari, koji su radili u Kliničkom centru, vratii su se u Pirot i  rade u Bolnici. Jedino je na odmoru dr Milan Elenkov.