Colić: Razumemo probleme ugostitelja, konkretne mere očekujemo u saradnji sa javnim preduzećima

06. april 2021. 13:44 Gradska hronika Pirot Plus Online

Ugostitelji su danas, kako je i bilo dogovoreno, ponovo razgovarali sa Milošem Colićem, zamenikom gradonačelnika i Bojanom Ranđelovićem, članom Gradskog veća. Prvi sastanak na kojem su pirotski ugostitelji izneli svoje zahteve ali i potražili pomoć lokalne samouprave održan je prošlog utorka.

Pojavom virusa Kovid-19 rad u njihovim objektima je zabranjivan, zatim ograničen brojnim merama, brojem gostiju... Uz to smanjen je i sveukupan obim posla, stranih gostiju nema.

Osim subvencija za nadoknadu najniže plate, poreza i doprinosa za svakog radnika i za sve mesece u kojima je ograničen rad, ugostitelji traže i sledeće :

- Za očuvanje radnih mesta - Subvencije za nadoknadu najniže plate, poreza i doprinosa za svakog radnika i za sve mesece u kojima je ograničen rad.

- Oslobođenje plaćanja zakupnina za iznajmljivanje poslovnog prostora i površina u javnom vlasništvu. Subvencionisanje dela zakupnine za zakupce privatne svojine.

 - Brža obrada i plaćanje subvencija za zaposlene od strane Poreske uprave (kašnjenje o više od godinu dana).

- Za PDV obveznike smanjenje PDV-a sa 20% na 10%.

- Uplata poreza i doprinosa je sa velikim problemima pošto se ne radi ili delimično radi. Slično je i sa reprogramom duga za poreze i doprinose. Još ako se zakasni odmah ide plaćanje celog duga.

- Krediti (nemogućnost uzimanja).... Garancije za kredite

Zahtevi su u prethodnih sedan dana razmatrani i odredjena rešenja, za ono o čemu Gradska uprava može da odlučuje, predložena su ugostiteljima na današnjem sastanku, rekao je Miloš Colić, zamenik gradonačelnika.