Cogito ergo, sum! Da se RAZUMEMO, ljudi! Kada, ako ne sada!?

24. april 2020. 16:56 Stavovi Pirot Plus Online

Nenad Paunović, novinar