Boban Tolić: Želimo da kej u Pirotu uredimo i nizvodno od jezgra grada. Do početka zime predstoji nam sadnja oko 800 stabala

24. oktobar 2019. 12:15 Gradska hronika Pirot Plus Online

Jedna od znamenitosti Grada Pirota je svakako kej na Nišavi koji se, pored ostalog, odlikuje jedinstvenim drvoredom lipa na bedemu reke. S obzirom da je kej, omiljeno šetalište Piroćanaca, veoma lepo uređen od mosta „Gazela“ uzvodno početkom gradnje stambeno poslovnog prostora nizvodno od „Gazele“ , na Zapadnom keju, pokrenute su aktivnosti da se jednako urede obale i bedemi, kao što je to u jezgru grada, i na ovom prostoru. Tokom leta JP “Komunalac“ počelo je postavljanje behaton kocki. Za desetak dana radovi će biti završeni, kako je planirano za ovu fazu.

Direktor JP „Komunalac“ , Boban Tolić, kaže da se radi o bedemu dužine dvesta pedeset metara. Sve pripremne radnje su blagovreneo završene kako bi se kasnije postavila rasveta, klupe i posadilo drveće.

Pred radnicima Komunalca je još jedan veliki posao, a radi se o sadnji novih sadnica. S obzirom da se polako završava uređenje trotoara i ulica u gradu Komunalac će, kao i lane, posadiri oko osamsto novih stabala i preko hiljadu ukrasnih žbunastih sadnica.

Spisak ulica sa brojem sadnica koje će Komunalac posaditi u narednom periodu.


 1. Ćirila i Metodija – 68 kom. drveća

 2. Lava Tolstoja – 7 kom. drveća

 3. Srpskih vladara – 2 kom. drveća

 4. Krupac (platoi) – 5 kom. drveća

 5. Zatvoreni bazen – polja – 2 kom. drveća

 6. Vuka Pantelića – 40 kom. drveća i 270 kom. žbunja

 7. Bogojavljanska – 15 kom. drveća i 20 kom. žbunja

 8. Juli – 12 kom. drveća i 285 kom. žbunja

 9. Istorijski arhiv – 6 kom. drveća i 100 kom. žbunja

 10. Branka Radičevića – 8 kom. drveća

 11. Novo Pazarsko groblje – 37 kom. drveća

 12. Staro Pazarsko groblje – 29 kom. drveća

 13. Tijabarsko groblje/Grčko – 20 kom. drveća i 145 kom žbunja

 14. Kale – 40 kom. drveća i 9 kom. žbunja

 15. Inkluzivni centar – 5 kom. drveća i 30 kom. žbunja

 16. Ćirila i Metodija/polja – 1690 kom. žbunja

 17. Lidl – 10 kom. drveća

 18. Beli trg – 3 kom. drveća

 19. Tijabarski park – 15 kom. drveća

 20. Milivoja Manića – 20 kom. drveća