Aktuelno - Zoran Nikolić, direktor JP "Vodovod i kanalizacija"

05. mart 2021. 12:40 Aktuelno Pirot Plus Online

Sa Zoranom Nikolićem, direktorom JP "Vodovod i kanalizacija" danas smo razgovarali o nekoliko značajnih tema. 

- Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda

- Gradska kanalizacija

- Saradnja sa selima

- Naplata potraživanja