Advokati: Idemo dalje!

10. novembar 2014. 10:00 Društvo Pirot Plus Online

Advokati u Srbiji odlučili su da nastave sa štrajkom jer ne prihvataju predloge Ministarstva.

Jasmina Vidanović, predsednica Advokatske zajednice Pirot, u izjavi za Portal Plus online i Plus Radio navela je da je rukovodstvo Advokatske komore Srbije u subotu, 8.novembra, imalo sednicu Upravnog odbora na kojoj je odlučeno da se nastavi sa protestom. Pored zahteva za smanjenjem osnovice za paušalno oporezivanje, advokati ističu i mnogo važnije zahteve.

- Ako Vlada misli da advokati prekinu štrajk, tražimo da se naši zahtevi razmatraju u kompletu, a ne parcijalno. Tu je izmena Zakona o javnom beležništvu, izmena Zakona o prometu nepokretnosti, Zakona o vanparničnom postupku, rekla je Vidanovićeva.

Prema rečima Vidanovićeve, predlog Ministarstva finansija u pogledu paušalnog oporezivanja je prihvatljiv, ali to nije dovoljno da bi se prekinuo štrajk. Dakle, protest se nastavlja do usvajanja svih zahteva advokata.

- Što se tiče predloga Ministarstva finansija u pogledu poreza, predlog je dobar i od samog početka postoji saglasnost između advokata i Ministarstva, međutim, to što su izmene Zakona o javnom beležništvu usvojene na Skupštini to ne odgovara ni advokatima ni građanima, istakla je Vidanovićeva.

Izmenjen je samo deo zakona koji podrazumeva da advokati mogu da sastavljaju ugovore o prometu nepokretnosti i da nakon toga moraju ugovor odneti javnom beležniku koji će proveriti i oceniti ugovor, a pored toga i naplatiti 60% od svoje nagrade, objasnila je Vidanovićeva.

- Danas imamo sednicu Upravnog odbora Advokatske komore Niš na kojoj će se izneti stavovi našeg rukovodstva iz Niške komore i stavovi Advokatske komore Srbije koja je imala sastanak ove subote, izjavila je Jasmina Vidanović.