Tema (4) Pirotski sport! Imamo novac i sportske objekte. Nemamo sistem, plan razvoja! Naš predlog: Odeljenje za sport i omladinu!

28. decembar 2021. 11:59 Stavovi Pirot Plus Online

Ponavljam, s obzirom na iskustvo, pokušao sam da glasno razmišljam o nekim detaljima koji su uticali ili i dalje mogu da utiču na razvoj sporta.

Mnogi pitaju zašto se dovode treneri sa strane. Odgovor na to pitanje mogu da vam dadu u klubovima koji ih dovode, a pokušaću da o tome glasno razmišljam.

Ono najvažnije da i pored nekih sredstava koje je nekada Opština, a kasnije grad, izdvajao za stručni razvoj trenera. Dobijali su mesečnu “apanažu”, radili u klubovima, da bi veoma često bili smenjivani.

Dakle, dugoročniji rad ne postoji.

Drugo, sami klubovi nemaju u svojoj politici, dugoročnijoj naravno, obuku trenera. Sigurne naknade, slanje na seminare, u evropske ili domaće klubove i stvaranje tehničkih uslova u kojima bi radili.

 Sledeće. Jeste dobro da fudbaleri rade u fudbalskim klubovima, rukometaši, košarkaši, u klubovima gde su proveli godine. Međutim, ono pitanje koje sam pomenuo, niti su bivši mnogo zainteresovani, niti pak klubovi imaju interesovanje.

Po svemu sudeći najsigurniji “izvor” za trenere su “diplomci” Fakulteta za fizičku kulturu.

Zašto?

Obučeni su za rad, poznaju sportske aktivnosti, psihologiju, pedagogiju, imaju već izgrađen odnos . Uz to, ukoliko su se aktivno bavili nekim sportom, njihov učinak u klubovima bio bi izuzetan.

Uz uslov, da ih klubovi prihvate, naprave sigurne ugovore, naknade.

Profesora fizičke kulture u Pirotu ima sve više. Neki uspevaju da se zaposle u školama, dok drugi improvizuju u nekim privatnim klubovima ili sami organizuju neko vežbanje.

........................................................................................................

Pirot nema sportske radnike. Malo je profesionalnih, zapošljenih u klubovima, a još manje onih koji bi deo slobodnog vremena poklanjali unapređenju rada.

Prošla su vremena, članova Uprava u pirotskim klubovima koji nisu izostali ni sa jednog treninga, putovali na utakmice, uspevali da obezbeđuju  novac sa svih strana.

Danas, izuzev Košarkaškog kluba, Gimnazijalac Tigra, gde bar znamo ljude koji su veoma aktivni i dolaze na utakmice, u drugim klubovima nije uvek tako!

Još jedan problem. Bilo bi dobro da Komisija koja  će raspoređivati sredstva zatraži i zvanične zapisnike od klubova.  Da se pre svega proveri da li postoje odluke o davanjima, isplatama, kupovini opreme, troškovima putovanja, smenama trenera, izboru trenera za mlađe selekcije. Načinu plaćanja, naknada roditelja...

Dakle, da li je sve to urađeno na sednicama rukovodstava klubova, ili su odluke rađene “copy paste”

........................................................................................................

I na kraju, postoji još jedna ideja koju nosim u sebi i za koju sam više nego siguran da bi uspostavila konačni red u pirotskom sportu. Znali bi se odgovorni za uspešne rezultate, ali i oni koji to nisu ostvarili.

Najpre, da budemo jasni, svaka čast gradskoj upravi  za sva izdvajanja kada je u pitanju pirotski sport.  Pirot je izgradio toliko objekata da slobodno može da bude grad sportski centar.     Samo da podsetim pogledajte prve stranice našeg Portala, našu  poruku s početka rada da Pirot bude sportsko rekreativno- turistički centar. Sećate se naše vizije da Pirot bude otvoreni grad, a ne Pirot- naš grad! To da je naš grad je jasno. A deviza Pirot naš grad je čisti pleonazam! Dakle, suvišnost!  To smo u prvim razgovorima sa Vladanom Vasićem u emisiji Presing  preneli i tu se u svemu složili.

 Ali , nije sad to bitno!

E sad, predlog!

Ako na jednoj strani  imate objekte, izuzetne uslove, dovoljno izdvojenih para za Sportski centar, za klubove, za manifestacije, onda bi trebalo i ono drugo da funkcioniše.

 A to drugo je sistem, politika razvoja sporta, organizacija rada  u klubovima, improvizacija. Način trošenja narodnih para.

Naša ideja je jasna! Organizacija rada Gradske  uprave je jasna  :

........................................................................................................

Odeljenje za opštu upravu

- Odeljenje za privredu i finansije

- Odeljenje za urbanizam, stambeno-komunalne poslove, građevinarstvo i inspekcijske poslove

- Odeljenje za vanprivredne delatnosti

U okviru odeljenja kao osnovnih organizacionih jedinica, obrazuju se unutrašnje organizacione jedinice, kao odseci, službe i grupe, i to:

U okviru Odeljenja za opštu upravu formirane su sledeće unutrašnje organizacione jedinice: Odsek za informatiku, Odsek za opšte poslove, Odsek za zajedničke poslove, Odsek za matične poslove i građanska stanja, Odsek za skupštinske poslove i kabinet predsednika, u okviru kojeg postoje dve službe: Stručna služba za poslove kabineta predsednika i Služba za poslove mesnih zajednica.

U okviru Odeljenja za privredu i finansije, obrazovani su sledeći odseci: Odsek za trezor, Odsek za budžet, Odsek računovodstva društvenih delatnosti i ostalih indirektnih korisnika, Odsek za privredu i imovinsko pravne poslove, Odsek za poslove javnih nabavki, Odsek za lokalni ekonomski razvoj, Odsek lokalne poreske administracije.

U okviru Odeljenja za urbanizam, stambeno-komunalne poslove, građevinarstvo i inspekcijeske poslove, obrazovane su sledeće unutrašnje organizacione jedinice: Odsek za urbanizam i građevinarstvo. Odsek za stambeno-komunalne poslove i Odsek za inspekcijske poslove, u okviru koga su  Grupa za građevinsku inspekciju i Grupa za komunalnu inspekciju.

U okviru Odeljenja za vanprivredne delatnosti formirana su tri odseka: Odsek za poslove društvene brige o deci, omladinu i zdravstvenu zaštitu, Odsek za socijalnu, boračko invalidsku zaštitu, izbegla i raseljena lica i Odsek za poslove obrazovanja, kulture, sporta, javnog informisanja, udruženja građana  i protokol.

........................................................................................................

Postoji Odeljenje za vanprivredu.  Detalja o tome da li i kakav uvid imaju u pirotski sport, zaista ne znam.  Znam da postoji Sportski savez , da neke uplate klubovima idu preko njih i ...

 Znam, takođe da postoji Sportski centar, da je uradio mnogo na afirmaciji sporta, posbno Božićne škole spota i još nekih manifestacija. Ali, mislim da Sportski centar nema ni obaveze ni kapacitete da brine o politici razvoja pirotskog sporta.

Da pomažu, da, pomažu. Da brinu objektima, da brinu, ali da li mogu da stignu svuda, teško!

A sad na predlog.

Pirotski sport ukupno dobija skoro dve stotine miliona dinara.

Pirotski sport broji, više se ne zna, nekoliko desetina, klubova. Koliko sportista okuplja i to se ne zna. Koliko dece je u sportskim školama i to se ne zna!

Kako se troše sredstva u klubovima,  nemam jasan stav.

Da li postoji sistem, jasan plan razvoja sporta, ne mogu da se zakunem.

Dakle, ne samo moj predlog i nisam izmislio toplu vodu.

Smatram da u Gradskoj upravi treba da postoji ODELJENJE ZA SPORT I OMLADINU!

Kao što smatram da Sportski centar treba da bude JAVNO PREDUZEĆE!

Kao što je neophodno da se veći pirotski klubovi registruju prema Zakonu o sportu.

Predlažem da se ode u Kragujevac i pogleda kako je, recimo , organizovan FK Radnički Kragujevac 1923.

U prilog svemu ovom i još jedna dilema. Vlasništvo!

Moje pitanje je jasno! Ako bi neko želeo da ulaže u Radnički, ili da na primer, kupi Radnički, taj  posao teško da će biti realizovan.
Bilo bi dobro da se objavi šta ima Radnički u svojini. Ima ime koje može da se proda i tradiciju, a šta drugo. Valjda onu prostoriju gore na veznom traktu, zahvaljujući  Draganu Nikoliću. I šta još? Dresove, štucne, dakle sportsku opremu, lopte i tehničke stvari za treninge.

........................................................................................................

Eto to je neko moje “glasno razmišljanje”.  Očekujem vaše predloge, kritike, ideje.

 Jer!?

 Nije malo, u sport uložiti toliki novac, a da nam je trenutno stanje daleko od onog kada smo nekada subotom popodne gledali košarku ili boks, nedeljom prepodne rukomet, popodne fudbal i svi su bili jaki drugoligaši i mnogi su bili šampioni Jugoslavije u boksu!

 Eh, gde su ta vremena?

 Ta vremena su prošla!

Došlo neko drugo vreme koje zahteva  novi sistem, novu organizaciju , nove ljude, drugačiji način razmišljanja.

Ukoliko raskorak bude veliki. Ukoliko imamo dvestotine miliona dinara , grdne objekte, a nemamo dece, rezultate ,  nemamo dobru organizaciju rada, nemamo naše trenere i  još dosta toga.

Onda se treba zapitati  gde smo to i da li smo pogrešili!