"Hoćemo, možemo, znamo!" – "Manga, šaj, džana!" (5)

27. oktobar 2023. 13:22 Projekti Pirot Plus Online

Portal Pirot Plus onlajn uz podršku Ministarstva informisanja i telekomunikacija realizuje projekat „Hoćemo, možemo, znamo!“ – „Manga, šaj, džana!“, koji govori o Romkinjama preduzetnicama koje su u poslednjih pet godina zahvaljujući lokalnim i nacionalnim programima i podsticajima samozapošljavanja pokrenule sopstveni biznis.

 O Portalji Pirot Plus onlajn uzali podrška taro Ministartsvo aškalo informisanje hem i telekomunikacija realizuvinol o projekat „Hoćemo, možemo, znamo!“ – „Manga, šaj, džana!“, kova vaćerol taro Romnja kola i preduzetnice poslednja pandž berš zahvaljujući aškalo lokalna hem nacionalna programja hem ko lengoro podrsticanje korkore te phiraven pi bući.

Cilja grupa projekta su nezaposlene Romkinje u Pirotu.

I ciljno grupa ko projekat i o bibućarne Romnja ando Piroto.

Ciljevi projekta:

Informisati nezaposlene Romkinje u Pirotu o programima samozapošljavanja i merama podsticanja ženskog preduzetništva koje raspisuju lokalna samouprava i Nacionalna služba za zapošljavanje;

Afirmisati Romkinje preduzetnice u Pirotu, koje su u poslednjih pet godina samostalno pokrenule posao i uspešno posluju;

Doprineti većoj vidljivosti Romkinja preduzetnica u lokalnoj zajednici.

O projektna ciljoja:

Te informisinenpe o bućarne Romnja andaro Piroto taro programja kola den len šansa korkore te phiraven pi bući hem taro mere kola den podsticaj taro džuvljikano preduzetništvo kova raspisuvinol i lokalno samouprava hem i Nacionalno služba aškali bući.

Te afirmisinenpe o Romane preduzetnice ando Piroto,kola poslednja pandz berš phiravde poro biznis hem uspešno ćeren bući.

O Romnja preduzetnice te oven podikutne andi lokalno zajednica.

Radmila Nešić: Danas imamo mnogo Romkinja preduzetnica i sve veći broj zapošljenih Roma u Pirotu. Sve je to rezultat strateških dokumenata!

Radmila Nešić: Avđive isi putr Romane preduzetnice i sa pobut Roma kola ćeren bući. O rezultaća dine o strateška dokumenća.

Zapošljavanje Roma i Romkinja je još jedna od najznačajnijih oblasti kojoj je posvećena velika pažnja, u cilju unapređenja položaja i kvaliteta života Roma i Romkinja.

O zapošljavanje e Rromengo hem e Rromnjengro i panda jek taro značajna oblasti kolese i posvetime bari pažnja,a sa e ciljoja te unapredinolpe o položaj hem kvalitet ko životo Romangoro hem e Romnjengoro.

Radmila Nešić, koordinator za romska pitanja u Gradskoj upravi Pirot, kaže da su tu ekonomsku komponentu sagledali kroz strateška dokumenta, kao što je Lokalni plan akcije za Rome i Romkinje, ali i kroz operativne planove mobilnog tima gde je bilo različitih aktivnosti - edukacije, obuke, različite info sesije…

I Radmila Nešić i koordinatorka aškalo romano pučibe andi Đizitni uprava Pirot,vaćerol kaj i ekonomsko komponenta sagledime maškar o strateška dokumenća,sar god soj i o Lokalno planji akcije aškalo Roma hem Romnja ,ali i maškar o operativna planoja ko mobilno timo kate ule različita aktivnosti -edukacije,obuke,info sesije…

Prema njenim rečima, Romi i Romkinje generalno koriste sve mere aktivne politike zapošljavanja koju sprovodi Grad Pirot. Javni radovi, program samozapošljavanja, prekvalifikacije, dokvalifikacije, program stručne prakse, a tu su i donatorska sredstva.

Maškaro laćere alava,o Roma hem o Romnja koristinen sa o mere ki aktivno politika zapošljavanja kola spovodinol i Đizutni  Uprava Pirot.Javna radoja,programja kola isi cilj korkore te zaposlinenpe o manuša,prekvalifikacije,dokvalifikacije,o programja stučne prakse,a atkha I o donatorska sredstva.

-Grad je uvek spreman da uloži u ono što se proceni da će biti dobro za građane, pogotovo za inkluziju romske zajednice, naglašava Radmila Nešić.

I Điz i uvek spremno te uložinol ando okova so proceninol kaj i lačho aškalo nardoo,pogotovo aškali romanji inkluzija,vaćerol i Radmila Nešić.

Na pitanje koliko se položaj Romkinja promenio nabolje u poslednjih 10 godina, posebno kada je zapošljavanje u pitanju, Radmila Nešić odgovara da je sve krenulo od usvajanja prvog i jedinog plana u Srbiji, Lokalnog akcionog plana za ekonomsko osnaživanje Ronmkinja u Pirotu. Ovakav rezultat danas govori u prilog tome da je bilo potrebno strateški planirati, kaže Nešićeva i dodaje da sada ima mnogo Romkinja preduzetnica, mnoge rade privatno i spremne su da pokrenu posao, a sa druge strane one su i veoma aktivne na tržištu rada.

O pučibe kobor e Romnjengoro položaj promenime ando nakhle deš berš,posebno kana  i vaćara tari bući,Radmila Nešić dinja amen odgovor kaj sa počinjđa taro usvajanje taro prvo hem jedino planji andi Srbija,taro Lokalno akciono planji aškalo ekonomsko osnaživanje ko Romnja ando Piroto.Asavka rezultat avđive sikavol amen kaj ulo potrebno strateški te planirina,avđive isi put Romane preduzetnice,but ćeren bući privatno i ispremna i te pokreninen poro biznis, tari aver rig ona i but aktivna ko bućarno tržište.

_____________________________________________________________

Poštovani građani Pirota, ukoliko želite da nam uputite komentar, predlog ili podelite svoju priču vezanu za temu sa nama pišite nam na mejl plusradio010@gmail.com sa naznakom za projekat “Hoćemo, možemo, znamo!” – “Manga, šaj, džana!”

Poštovana Piroćanci, ako manđen te ačhaven aminđe komentarija, tumare predlozi ili te vaćeren tumari paramisi  šaj te bičhalen ki e-mail adresa plusradio010@gmail.com e naznakaja aškalo projekat “Hoćemo, možemo, znamo!” – “Manga, šaj, džana!”

***Stavovi izneti u medijskom sadržaju nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva***

***O stavoja kola ikalde ando medijako muj nužno nanaj dikhade stavoja ko organja kola dine o sredstva***