Šezdeset godina od osnivanja JP "Komunalac". Tolić: Postali smo stabilna i prepoznatljiva firma u komunalnoj oblasti

26. februar 2021. 11:43 Gradska hronika Pirot Plus Online

JP "Komunalac" Pirot 27. februara obeležava značajan jubilej, 60 godina od osnivanja. 

Javno preduzeće „Кomunalac“ osnovano je 27.02.1961. godine kao komunalna ustanova, da bi 1978.godine usklađivanjem sa Zakonom o udruženom radu preraslo u Radnu organizaciju. Odmah sledeće godine preduzeće je organizovano kao Кomunalno preduzeće, a 1989. godine je odlukom o organizovanju koju je donela SO Pirot preduzeće organizovano kao Javno preduzeće. Javno preduzeće “Кomunalac“ Pirot bavi se isključivo komunalnom delatnošću, a osnovna komunalna delatnost pod kojom posluje je pod šifrom 3811 – skupljanje otpada koji nije opasan.

Preduzeće se delom finansira iz budžetskih sredstava po osnovu održavanja javne higijene i gradskog zelenila, a delom iz sopstvenih sredstava po osnovu ostalih osnovnih i sporednih delatnosti bilo za račun pravnih ili fizičkih lica.

Plan rada i razvijanja preduzeća je u skladu sa orijentacijom ka modernoj i tržišnoj usmerenosti u pružanju komunalnih usluga. Cilj preduzeća je da se uveća efikasnost obavljanja poslova u komunalnim delatnostima, da se poboljša kvalitet i poveća obim ponude komunalnih usluga, kao i da svi raspoloživi resursi daju optimalne ekonomske efekte, navodi se na zvaničnom sajtu Preduzeća.

Boban Tolić, direktor Komunalca na konferenciji za novinare, održanoj tim povodom, rekao je da je i u prošloj godini, koja je za sve bila puna izazova, jer smo se suočili sa pandemijom svetskih razmera, preduzeće dobro poslovalo, ostvarilo dobit od 4,5 miliona dinara, realizovane su značajne investicije.

I u ovoj godini planirane su značajne investicije. Krajem godine započeće realizacije projekta o kojem se dugo priča, a to je primarna separacija otpada, odnosno razvrstavanje otpada u domaćinstvima. Poslednih nekoliko godina značajno smo povećali zarade zapošljenima, na šta sam posebno ponosan, rekao je Tolić.

U JP "Komunalac" Pirot trenutno je stalno zapošljeno 148 radnika.