Četvrti larvicidni tretman komaraca na teritoriji Pirota

30. jun 2020. 08:50 Gradska hronika Pirot Plus Online

Preduzeće „SANIT M&M“ D.O.O. iz Niša će 1.07.2020.g. obaviti četvrti larvicidni tretman komaraca na teritoriji Grada Pirota .

Suzbijanje larvi komaraca duž rečnih tokova na teritoriji grada koji predstavljajustaništa komaraca obaviće se na sledećim lokacijama:

- Reka Nišava od ušća reke Jerme do ušća reke Temštice, Gradašnička reka od kraja sela Gradašnica do ušća u reku Nišavu, Rasnička reka od sela Barje Čiflik do ušća u reku Bistricu, reka Bistrica do ušća u reku Nišavu, Rogozki kanal od izvorišta Kavak do Kalea, kanal oko tvrđave Momčilov grad, pojas oko akumulacionog jezera i gradskog kupališta.

Tretman će biti obavljen ekološkim preparatom na bazi regulatora rasta sa specifičnim dejstvom na larve komaraca.Preparat je neškodljiv za vodenu faunu i ostale organizme te ne iziskuje posebne mere predostrožnosti i njegova primena ne zavisi od vremenskih prilika.

Ekipe operativaca biće na terenu počev od 7,00 časova.

Za sve dodatne informacije u vezi ovog tretmana građani mogu da se obrate Preduzeću „SANIT M&M“ na tel. 018-258-019 i 018-243-876.