AHA Mura Branislav Kostić Direkcija za izgradnju Dom kulture FK Radnički Pirot Gimnazija JP "Gradska toplana" JP "Komunalac" JP Vodovod i kanalizacija Karate KK Pirot KMF Pirot NALED obrazovanje Politika Rodoljub Ćirić Tigar ad Uroš Mijalković Vladan Vasić vremenska prognoza zdravstvo ŽKK Gimnazijalac ŽRK Pirot
Lokalna samouprava

Objavljeno 06.12.2017. | objavio Plusonline

0

Grad Pirot usvojio Kodeks ponašanja službenika i nameštenika gradske uprave

Stalna konferencija gradova i opština u cilju pružanja normativne podrške gradovima/opštinama u primeni Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave pripremila je Model Kodeksa ponašanja službenika i nameštenika za gradove/opštine. Prilikom pripreme ovog Modela SKGO je obavila konsultacije sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave i sa članovima Mreže načelnika uprava gradova/opština i uprava gradskih opština i Mreže za upravljanje ljudskim resursima.

        Usvajanjem i primenom ovog Kodeksa želi se unaprediti ostvarivanje i zaštita prava i sloboda stranaka, odnosno približiti rad organa, službi i organizacija stvarnim potrebama građana. Kodeksom se konkretizuju ustavne i zakonske norme koje utvrđuju demokratska načela i pravila rada službenika i nameštenika, te se na taj način daje osnov za unapređenje rada organa, službi i organizacija i njihovih zaposlenih kada vrše poslove iz nadležnosti lokalne samouprave i poslove od značaja za ostvarivanje prava i sloboda građana. S druge strane, sam Kodeks se upotrebljava tako što sami službenici i nameštenici imaju jasnu predstavu kako izgleda pravilan način rada sa strankama, a ujedno je izvor razumljivih saznanja za stranke o tome kakvo postupanje i ponašanje službenika i nameštenika u organima, službama i organizacijama imaju pravo da očekuju u stvarima koje se tiču njihovih prava, interesa i obaveza. Samim tim, Kodeks predstavlja koristan instrument za ocenu zakonitosti i pravilnosti postupanja uprave i službenika i nameštenika koji u njoj rade.

   Vesna Vlatković, šef Odseka za ljudske resurse i opšte poslove grada Pirota u izjavi za Portal Plusonline kaže da je rok za donošenje kodeksa ispoštovan i da je, samim donošenjem i usvajanjem dokumenta, on praktično i stupio na snagu. 

     

Model kodeksa ponašanja službenika i nameštenika za gradove/opštine/gradske opštine >>>

 

Tagovi: , ,Komentari su zatvoreni.

Back to Top ↑


  • Prijatelji Plus radija i portala Plusonline