ZZJZ Pirot: Epidemiološka situacija nesigurna

18. septembar 2023. 09:47 Korona virus Pirot Plus Online

COVID  IZVEŠTAJ - PIROTSKI OKRUG. Izveštaj prenosimo u celosti

(podaci za prethodnih sedam dana)  

EPIDEMIOLOŠKA SITUACIJA U PIROTSKOM OKRUGU NESIGURNA

U prethodnih sedam dana (od 11.09.2023. do 17.09.2023.)  od 409 (303 u prethodnoj nedelji)  testiranih lica (PCR i Ag) u okrugu pozitivno je 76 lica (u prethodnoj nedelji  80), što čini pozitivnost 18,6% (26,4% u prethodnoj  nedelji).

U Opštoj bolnici Pirot u prošloj nedelji hospitalizovana  su 2 lica od Kovid-a 19.

Od 11.09.2023. do 17.09.2023. registrovano je 76 POZITIVNIH novoobolelih  laboratorijski  potvrđenih  lica na području okruga:  Pirot 46 (55), Dimitrovgrad  5 (11), Babušnica  4 (0), Bela Palanka 21 (14).

Od početka godine registrovano je 2676  pozitivnih  lica na području okruga.

KUMULATIVNE STOPE POTVRĐENIH SLUČAJEVA U GRADU PIROTU I OPŠTINAMA DIMITROVGRAD, BABUŠNICA I BELA PALANKA SU U BLAGOM PORASTU.

-grad Pirot se nalazi u ŽUTOJ ZONI - procenjen je umereni rizik za prenošenje virusa.  Ukupna kumulativna stopa potvrđenih slučajeva u prethodnih 14 dana  na 100000 stanovnika je 187,68 (pre nedelju dana 152,02, pre dve nedelje 80,70), dok je procenat pozitivnosti u prethodnih 14 dana 20,7% (pre nedelju dana 22% pre dve nedelje  14,5%).

- opština Dimitrovgrad se nalazi u ŽUTOJ ZONI - procenjen je umereni rizik za prenošenje virusa. Ukupna kumulativna stopa potvrđenih slučajeva u prethodnih 14 dana  na 100000 stanovnika je 201,25 (pre nedelju dana  212,43,  pre dve nedelje  134,17), procenat pozitivnosti u prethodnih 14 dana  je 23,4% (pre nedelju dana 23,2%, pre dve nedelje 18,5%).

-opština Babušnica se nalazi u ZELENOJ ZONI - procenjen je manji rizik za prenošenje virusa. Ukupna kumulativna stopa potvrđenih slučajeva u prethodnih 14 dana  na 100000 stanovnika je 71,51 ( pre nedelju dana 0, pre dve nedelje  0), procenat pozitivnosti u prethodnih 14 dana  je 25,9% (pre nedelju dana je 0%, pre dve nedelje 0%).

-opština Bela Palanka se nalazi  u CRVENOJ ZONI - procenjen je veći rizik za prenošenje virusa. Ukupna kumulativna stopa potvrđenih slučajeva u prethodnih 14 dana  na 100000 stanovnika je  304,10 (pre nedelju dana 266,08, pre dve nedelje 275,59), procenat pozitivnosti u prethodnih 14 dana  je 26,7% (pre nedelju dana 27,2%, pre dve nedelje 23,6%).

Centar za kontrolu i prevenciju bolesti

Zavod za javno zdravlje Pirot