Zoran Nikolić na Svetski dan voda: Pirot je medju gradovima koji se mogu pohvaliti kvalitetom i količinom vode za piće!

22. mart 2018. 12:30 Gradska hronika Pirot Plus Online

Svetski dan voda danas se obeležava širom sveta pod sloganom "Odgovor je u prirodi", u cilju ukazivanja na povratak rešenjima koje je priroda ponudila kako bi se smanjile poplave, suše i zagađenje voda.

Omogućiti pristup svežoj pijaćoj vodi i obezbediti osnovne sanitarne uslove za sve, globalni je zadatak i izazov koji su utvrdile UN i zato je Generalna skupština UN 1992. donela rezoluciju po kojoj se 22. mart svake godine obeležava kao Svetski dan vode.

Voda pokriva 71 odsto Zemljine površine, ali pijaća voda čini samo 2,5 odsto svih vodnih resursa, koji se konstantno smanjuju zbog zagađenja i lošeg gazdovanja.

Iako se dugo verovalo da je voda neiscrpan resurs zbog njene obnovljivosti, kriza vode postaje svetski problem i realnost. I dok se potrebe za vodom povećavaju - zalihe se smanjuju. Više od dva miliona tona otpada svakog dana se baci u potoke, reke i jezera i ukoliko se trend nastavi do 2025. potrebe za svežom vodom premašiće sadašnje raspoložive resurse.

Posebna pažnja se u Srbiji pridaje zaštiti vodenih tokova i obalnog područja, vlažnih i zabarenih površina, zaslanjenih terena, prirodnih jezera i bara.

Na teritoriji Srbije postoji više hiljada vodotoka čija ukupna dužina iznosi 65.980 km ili prosečno 747 m/km2.

Imajući u vidu da podsticaj i količinu voda, može se konstatovati da Srbija ne raspolaže značajnim količinama sopstvenih voda, što je ubraja u siromašnija područja Evrope sa količinom od 1.840 metara kubnih domaćih voda po stanovniku godišnje. Osnovni resurs za snabdevanje stanovništva i industrije vodom u Srbiji su podzemne vode koje u ukupnom vodosnabdevanju učestvuju sa preko 90 odsto.

Međutim, nisu u dovoljnoj meri iskorišćene i uglavnom se neracionalno troše.

Povodom Svetskog dana voda, danas se u Beogradu održava Seminar kojem prisustvuje i Zoran Nikolić, direktor Javnog preduzeća "Vodovod i kanalizacija" sa svojim saradnicima.

Tim povodom Zoran Nikolić kaže da je seminar od velike važnosti za sveukupnu brigu o vodi u našoj zemlji.


  • Sam naziv seminara govori koliko je značajan! ,,Specifični planovi implementacije, direktiva u sektoru voda,, . Učesnicima će se obratiti ministar zaštite životne sredine Goran Trivan, direktor Agencije za zaštitu životne sredine Filip Radović, direktorka Republičke Direkcije za vode Nataša Milić, šef pregovaračkog tima sa EU Tanja Miščević i predstavnici Delegacije Evropske komisije u Srbiji, najavili su organizatori. Što se Pirota tiče, mi smo poslednjih godina investirali više miliona evra u kvalitetno vodosnabdeevanje i nalazimo se medju gradovima koji se ističu za primer. U najkraćem, Piroćanci ne treba da brinu za količinu i kvalitet pijaće vode, poručio je iz Beograda, Zoran Nikolić, direktor Javnog preduzeća "Vodovod i kanalizacija"

Da podsetimio sistem gradskog vodovoda koristi se izvorska voda sa četiri izvora:
"Kavak", kapaciteta 70-100 l/s - "Krupac I", kapaciteta 150-1000 l/s - "Krupac II", kapaciteta 40-600 l/s "Gradište", kapaciteta 105-800 l/s

Stalnu kontrolu kvaliteta vode vrši Zavod za zaštitu zdravlja Pirot..

Pored snabdevanja grada, omogućeno je snabdevanje vodom i 18 sela (Krupac, Veliko Selo, Poljska Ržana, Mali Jovanovac, Veliki Jovanovac, Trnjana, Gnjilan, Držina, Berilovac, Mali i Veliki Suvodol, Vojnegovac, Blato, Petrovac, Izvor, Barje Čiflik, Ponor i Sukovo) u gradskom području , sa oko 12.200 stanovnika i sa preko 93 km razvodne mreže.