Zakazana redovna godišnja sednica Skupštine Tigra AD

24. jun 2019. 13:00 Privreda Pirot Plus Online

Redovna godišnja sednica Skupštine Akcionarskog društva Tigar, Pirot, biće održana u četvrtak 27. juna sa početkom u 12 h.

Na sednici će se usvajati Finansijski izveštaj i Konsolidovani finansijski izveštaj Tigar a.d. za 2018.godinu sa izveštajem Nezavisnog revizora, izveštaji u vezi sa finansijskim izveštajem, odnosno Izveštaj Izvršnog odbora o poslovanju i Izveštaj Nadzornog odbora. Akcionari će doneti odluka o izboru revizora za 2019.godinu

Predlog dnevnog reda sednice

D n e v n i r e d:

1) Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg Finansijskog izveštaja Tigar a.d. Pirot za 2018.godinu i izveštaja u vezi sa finansijskim izveštajem: Izveštaj Izvršnog odbora o poslovanju, Izveštaj Nadzornog odbora i Izveštaj revizora;

2) Donošenje Odluke o usvajanju Konsolidovanog godišnjeg finansijskog izveštaja Tigar a.d. Pirot za 2018.godinu i izveštaja u vezi sa Konsolidovanim finansijskim izveštajem: Izveštaj Izvršnog odbora o poslovanju, Izveštaj Nadzornog odbora i Izveštaj revizora;

3) Donošenje Odluke o izboru revizora za 2019. godinu;

4) Donošenje Odluke o izmeni i dopuni Statuta Akcionarskog društva Tigar Pirot;

5) Donošenje Odluke o izmenama i dopunama Poslovnika o radu Skupštine Akcionarskog društva Tigar Pirot

Akcionari su pozvani da učestvuju u donošenju odluka , glasanjem lično ili preko punomoćnika.

U radu Skupštine imaju pravo da učestvuju akcionari kompanije na deseti dan pre dana održavanja sednice – 17. juna, a pravo ličnog učešća u radu Skupštine imaju akcionari koji poseduju najmanje 1.700 akcija.