Visoka škola u Pirotu učestvuje u međunarodnom projektu sa školama iz Engleske, Mađarske, Rumunije, Slovenije i Crne Gore

27. februar 2019. 13:00 Društvo Pirot Plus Online

Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Pirotu ušla je u program Evropske unije pod nazivom „Erazmus +“ koji se bavi finansiranjem projekata za saradnju u tri oblasti: obrazovanje, mladi i sport.

U okviru tog programa Visoka škola u Pirotu partner je na međunarodnom projektu „Keep educating yourself „ koji je počeo sa realizacijom krajem prošle godine i trajaće do 2021. godine.

Emilija Popović, direktorka Visoke škole, najavila je da će 13., 14. i 15. marta Visoka škola u Pirotu biti domaćin trećeg sastanka Konzorcijuma projekta „Keep educating yourself“. Sastanku će prosustvovati svi partneri, odnosno, predstavnici viskoškolskih ustanova iz zemlje i inostranstva.

O detaljima programa „Erazmus +“ za Plus onlajn je opširnije govorila prof. Sanja Kovačević, koordinator Škole za međunarodne odnose. Prema njenim rečima projekat okuplja partnere iz 17 zemalja, a partneri Visokoj školi u Pirotu su: Engleska, Mađarska, Rumunija, Slovenija i Crna Gora. U projektu su uključene sve visokoškolske ustanove koje se bave obrazovanjem vaspitača. Projekat se bavi pitanjem celoživotnog učenja, s obzirom da je država donela novi internacionalni kurikulum za vaspitanje i obrazovanje predškolske dece, pa je neophodno da vaspitači unaprede svoju praksu, istakla je Sanja Kovačević.

Projekat će biti realizovan kroz osam paketa. U toku je prvi paket za koji je, u ime Škole u Pirotu, zadužena prof. Bojana Nikolić.

Ona je ovom prilikom izjavila da je ovakva poseta internacionalnih i nacionalnih institucija jako važna za školu i region, kao i da će najveću korist od svega toga imati vaspitači. Bojana Nikolić je napomenula da su u okviru projekta, kao i ostale škole partneri, dobili poseban zadatak da istraže šta su potrebe vaspitača u svrhu doživotnog usavršavanja.

Rezultati do kojih Visoka škola za obrazovanje vaspitača u Pirotu bude došla u tom istraživanju biće prezentovani aprila u Podgorici u Crnoj Gori.