Veliko interesovanje za učešće u izradi Lokalnog ekološkog akcionog plana grada Pirota

26. novembar 2018. 13:00 Lokalna samouprava Pirot Plus Online

Svečana sala Gradske uprave Pirot danas je bila mala da primi sve zainteresovane koji su želeli da prisustvuju prvom sastanku za izradu Lokalnog ekološkog akcionog plana (LEAP) grada Pirota za period 2019. -2023. godine.

Sastanku, koji je izazvao veliku pažnju, prisustvovali su predstavnici institucija, javnih preduzeća, privrede, mesnih zajednica grada Pirota i škola.

Prisutne su na početku pozdravili, ispred Gradske uprave Bojan Pešić, šef Odseka za komunalno stambene poslove, Zorica Isoski, direktorka firme Aurora green d.o.o.i Nela Cvetković, stručni saradnik firme.

Zorica Isoski, direktorka firme Aurora green d.o.o., koja je angažovana na izradi Lokalnog ekološkog plana grada Pirota, kaže da je cilj ovog strateškog dokumenta da analitičkim metodama prepozna aktuelne probleme u oblasti životne sredine na teritoriji grada i akcionim planom usmeri gradske resurse ka rešavanju istih, kao i ka izgradnji kapaciteta za upravljanje promenama od uticaja na kvalitet životne sredine i zdravlje stanovnika Pirota u budućnosti.

Prema njenim rečima Lokalni ekološki akcioni plan kao strateški dokument obuhvatiće celokupnu teritioriju grada Pirota, i ruralnu i gradsku sredinu, otuda i poziv predstavnicima svih mesnih zajednica da se aktivno uključe u izradu ovog plana, i ne samo oni već i predstavnici instuticija, javnokomunalnih preduzeća, ali i privrede, koja se u ovom slučaju tretira kao zagadjivač.