Većnici razmatraju LPA za decu, komunalne i boravišne takse, porez na imovinu...

18. novembar 2019. 10:20 Lokalna samouprava Pirot Plus Online

Damas se održava sednica Gradskog veća. Pred članovima Veća su sledeće tačke dnevnog reda:

1. Razmatranje Plana detaljne regulacije „Poslovna infrastruktura — deo logističkog centra" u Pirotu; Izvestilac: predstavnik iP za planiranje i uređivanje građevinskog zemljišta, SlavišaTošić.

2. Razmatranje Lokalnog akcionog plana za decu 2019-2024.; Izvestilac: Slavica Stanisavljević, koordinator izrade Lokalnog akcionog plana za decu 2019-2024.

3. Razmatranje odluka iz imovinsko pravne oblasti; Izvestilac: načelnik Odeljenja za privredu i finansije.

4. Razmatranje Odluke o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2020. godinu nateritoriji grada Pirota; Izvestilac: načelnik Odeljenja za privredu i finansije.

5. Razmatranje Odluke o razvrstavanju neizgrađenog građevinskog zemljišta kojese koristi isključivo za gajenje biljaka, sadnog materijala, odnosno šuma, upoljoprivredno, odnosno u šumsko zemljište za svrhu utvrđivanja poreza na imovinuza 2020. godinu; Izvestilac: načelnik Odeljenja za privredu i finansije.

6. Razmatranje Odluke o lokalnim komunalnim taksama; Izvestilac: načelnik Odeljenja za urbanizam, stambeno-komunalne delatnosti,građevinarstvo i inspekcijske poslove i načelnik Odeljenja za privredu i finansije.

7. Razmatranje Odluke o boravišnoj taksi; Izvestilac: načelnik Odeljenja za privredu i finansije.

8. Razmatranje Odluke o izmeni Odluke o linijskom prevozu putnika u gradskomi prigradskom saobraćaju na teritoriji grada Pirota; Izvestilac: načelnik Odeljenja za urbanizam, stambeno-komunalne delatnosti,građevinarstvo i inspekcijske poslove.

9. Razmatranje Odluke o dopuni Odluke o komunalnom uređenju; Izvestilac: načelnik Odeljenja za urbanizam, stambeno-komunalne delatnosti,građevinarstvo i inspekcijske poslove

10. Razmatranje predloga Odluke o utvrđivanju naziva ulica i drugih delova naseljenih mesta na teritoriji grada Pirota; Izvestilac: načelnik Odeljenja za urbanizam, stambeno-komunalne delatnosti,građevinarstvo i inspekcijske poslove.

11. Razmatranje izmena Lokalnog akcionog plana zapošljavanja garda Pirota za 2019. godinu; Izvestilac Nenad Petrović, predstavnik Kancelarije za LER.

12. Donošenje Programa korišćenja sredstava za zaštitu i unapređenje životne sredine grada Pirota za 2020. godinu; Izvestilac: načelnik Odeljenja za urbanizam, stambeno-komunalne delatnosti,građevinarstvo i inspekcijske poslove

13. Donošenje Programa korišćenja sredstava za unapređenje bezbednosti saobraćaja na teritoriji grada Pirota za 2020. godinu; Izvestilac: načelnik Odeljenja za urbanizam, stambeno-komunalne delatnosti,građevinarstvo i inspekcijske poslove.