Vanredna sednica Skupštine akcionara Tigra ad

09. mart 2018. 06:29 Privreda Pirot Plus Online

Kompanija Tigar ad objavila je sledeće

Saopštenje

Dana 08.03.2018.godine održana je sednica NO Tigar a.d., na kojoj je doneta odluka o sazivanju Vanredne sednice Skupštine akcionara.
Vanredna sednica Skupštine akcionara će se održati 29. marta 2018.god. sa početkom u 12h u sedištu Društva.
Materijal za Vanrednu Skupštinu akcionara je dana 08.03.2018. objavljen na sajtu: www.tigar.com., u skladu sa Zakonom. Materijal se može preuzeti sa sajta ili u sedištu Društva, na zahtev akcionara, svakog radnog dana od 08-16h.
Dostave materijala na kućnu adresu akcionara neće biti.
Pravo učešća na Skupštini imaju akcionari koji deset dana pre održavanja Skupštine (19.03.2018.) budu upisani kao akcionari u Centralnom registru i koji imaju najmanje 1.700 akcija.