Uplata prvog kvartala godišnjeg poreza na imovinu za 2020. godinu

11. februar 2020. 10:52 Lokalna samouprava Pirot Plus Online

Lokalna poreska administracija Gradske uprave Pirot, obaveštava poreske obveznike – fizička lica, preduzetnike i pravna lica da je 14. februar 2020. godine rok za uplatu obaveze za prvi kvartal godišnjeg poreza na imovinu za 2020. godinu.

Prema Zakonu o porezima na imovinu, porez na imovinu se plaća tromesečno, u roku od 45 dana od početka tromesečja. Iznos poreske obaveze koju treba izmiriti na ime prvog kvartala za 2020. godinu, jednak je iznosu poreza za poslednji kvartal za 2019. godinu.

Redovnim i blagovremenim izmirivanjem poreza obveznici izbegavaju obračun i naplatu zakonom propisane kamate zbog kašnjenja u plaćanju.

Sve informacije o visini duga, kao i druge informacije, poreski obveznici mogu dobiti u Uslužnom centru, šalteri 3 i 4, zgrada Gradske uprave Pirot, ul.Srpskih vladara br. 82, putem e-mail adrese: poreska@pirot.rs ili na sledeći telefon: 010/305-562.