Unapredjenje dostupnosti pravde u Srbiji: modernizovani sudovi u Pirotu VIDEO

11. decembar 2014. 09:57 Društvo Pirot Plus Online

Projekti, koji su realizovani u zgradi Osnovnog i Višeg suda u Pirotu, u okviru programa „Unapređenje dostupnosti pravde u Srbiji“ koji je realizovao International Management Group – IMG, kroz donaciju Ministarstva spoljnih poslova Kraljevine Norveške,u saradnji sa Ministarstvom pravde, Visokim savetom sudstva i sudovima u Srbiji. Projekat je usvojen u novembru 2010 godine, a počeo da se realuizuje u Pirotu 5. septermbra 2011. godine. Kompletan projekat za sedam sudova u Srbiji iznosi 5.497.000 evra, . Svi radovi u oba suda u Pirotu završeni su i danas predstavljeni na svečan način .

Projekat je realizovan u osnovnim sudovima u Leskovcu i Užicu, Višem sudu u Vranju i osnovnim i višim sudovima u Nišu i Pirotu.

Marina Živković, zamenica predsednika Višeg suda kaže da će sve ono što je uradjeno ovim projektom u ptiopunosti opravdati cilj i omogućiti unapredjenju rada sudova u Pirotu.

Zoran Kolev, sudija Višeg suda kaže da je u radove u pirotskim sudovima uloženo 539.560 evra. Uslovi za rad su podignuti na najsavremeniji nivo.

Ivan Nikolić, predsednik Osnovnog suda, kaže da je ovaj sud radio u teškim tehničkim uslovima i da je realizacijom ovog prpojekta dobijeno i više prostora, a uslovi za rad postali savremeni.Povećan je broj sudskih prostorija od 14 na 19. Korisna površina piovećana je sa 1000 na 1185 kvadrata.

Halvor Gjengsto predstavnik Ambasade Kraljevine Norveške kaže da je iz perspektive ove države, vladavina prava i poštovanje ljudskih prava zauzimaju centralnio mesto za razvoj društva . Zbog toga Norveška snažno podržava reforme pravosudnog sistema i razvoj nezavisnog sudstva. Ulaganje u ovaj projekat samo je potvrdilo naš pristup ovoj oblasti.

Zdravko Jovičić , rukovodilac Projekta zahvalio se mnpogim institucijama i pojedincima koji su podržali Projekat na različite načine, opostrofirajući daje adaptacija i izgradnja trajala dok se u sudovima radilo što je otežavalo rad zaposlenih u sudovima, ali i zahtevalo od radnika poseban oprez.

U sudovima u Pirotu uradjeni su brojni, veoma funkcionalno poslovi.

Treba dodati da je prostor izuzetno funkcionalan i da je obezbedjen pristup za invalidna lica.