Udruženje građana Ternipe uz najugroženije i tokom pandemije

28. jul 2020. 12:00 Društvo Pirot Plus Online

Usled globalne pandemije COVID-19 i njenog uticaja na svakodnevni život, Trag fondacija je prepoznala negativne efekte na zajednice širom Srbije, posebno kod najranjivijeg stanovništva. S obzirom da Udruženje građana Ternipe radi već deceniju sa romskom zajednicom u Pirotu, ovom prilikom pripremilo je projekat u okviru programa Aktivne zajednice – Solidaran odgovor na COVID 19 koji je podržala Trag fondacija.

Cilj projekta je da pruži podršku romskoj zajednici vodeći računa o sigurnosti i zdravlju,  sprovođenje akcija koje bi smanjile dalje širenje virusa i olakša boravak sugrađanima u toku pandemije.

Period realizacije projekta je tri meseca, od 01.05.2020. do 31.07.2020. godine.

Žikica Asković iz Udruženja Ternipe, koordinator ovog projekta, kaže za Portal Plus onlajn da su akcije bile fokusirane na oporavak i otpornost zajednica od ekonomskih i drugih društvenih posledica pandemije.

Prema njegovim rečima posebnu pažnju  posvetili su aktivizmu i volonterizmu mladih i njihovom aktivnom uključivanju u rešavanju problema lokalne zajednice. Na konkursu za volontere, koji su raspisali u okviru projekta, okupili su 26 volontera koji su prošli online obuku.

Održan je dvodnevni online treninig za volontere o načinu rada volontera sa ciljnom grupom na terenu, asertivnosti i toleranciji. Volonteri su, takođe kroz trening, bili upoznati detaljno o COVIDU-19, kako bi prvenstveno sebe zaštitili na terenu, ali i druge i kako bi mogli da apeluju na građane o pravilnom ponošanju i pridržavanju mera predostrožnosti koje preporučuju epidemiolozi, rekao je Asković.

Uprkos različitim merama države, situacija u kojoj su Romi nije najpovoljnija, dodaje Asković i objašnjava da je romskoj zajednici u Pirotu bila potrebna pomoć jer mnogi žive na rubu egzistencije, a najveći broj romskog građanstva u Pirotu je i u sistemu socijalne zaštite.

S tim u vezi smo želeli da smanjimo ranjivost Roma kroz pružanje humanitarne pomoći, u vidu podele paketa koji su sadržali prehrambene i higijenske proizvode. Pored sredstava koje smo dobili od Trag fondacije za kupovinu namirnica, imali smo i pridružena sredstva projektu za istu namenu od Pokreta Opre Roma Srbije, istakao je Asković.

Pakete je dobilo 140 romskih porodica.

U završnom delu ovog projekta biće uručene potvrde svim angažovanim volonterima.

Žikica Asković ističe da su želeli da kroz ovaj projekat budu dostupni korisnicima kako u toku vanrednog stanja tako i po završetku, zbog čega su uspostavili telefonsku liniju za podršku zajedici na kojoj su dva operatera pružala podršku i različite vidove informacija u cilju pravovremenog rešavanja njihovih problema i potreba. Operateri su zajednici pomogli oko online prijave za jednokratnu novčanu pomoć od 100 evra.

Tokom realizacije projekta Udruženje gradjana Ternipe je uspostavilo saradnju sa Nacionalnom službom za zapošljavanje, koja za vreme vanrednog stanja nije radila direktno sa korisnicima već elektonskim putem, pa su operateri bili dostupni zajednici i oko pomoći prijave na evidenciju Nacionalne službe. Takođe su korisnike upućivali na pedagoške asistente i obavljali medijaciju između korisnika i asistenata prilikom upisa dece u vrtiće i škole.

Kada su u pitanju druge oblasti, kao što su stanovanje, socijalna i druga pitanja korisnici su bili usmereni ka koordinatorki za romska pitanja.