Predavanje prof. dr Miroslava Кrstića, inostranog člana SANU

11. septembar 2019. 13:30 Društvo Pirot Plus Online

Danas je u Svečanoj sali Srpske akademije nauka i umetnosti u Beogradu održano predavanje profesora na Univerzitetu Кalifornije i inostranog član SANU-a, rodjenog Piroćanca, Miroslava Кrstića na temu "Automatika: raskrsnica tehničkih, prirodnih i matematičkih nauka".

Predavanju pored članova Akademije i porodice, prijatelja, prisustvali su i mnogobrojni gosti. Vladan Vasić, gradonačelnik Pirota, dr Dragan Kostić, direktor Slobodne zone, Dragica Nikolić, profesor Jovan Jovanović Kivica, Bratislav Krstić direktor Gimnazije, Ivana Kostadinović, direktorka Istorijskog arhiva, školski drugovi Miroslava Krstića, generacija gimnazijalaca 64. i Nenad Paunović, vlasnik naše Medijske kuće ANI PRESS.

Uvodnu reč imao je akademik Zoran Petrović.

Uvodni deo obraćanja profesora Krstića

Na predavanju, profesor Miroslav Кrstić je govorio o svoja dva rezultata: backstepping, što je metod za stabilizaciju beskonačno–dimenzionih sistema modeliranih parcijalnim diferencijalnim jednačinama, primenljiv na oscilatorna strujanja, od višefaznih fluida u eksploataciji nafte do zagušenog saobraćaja, i o extremum seeking metodi za „bez–modelnu” optimizaciju dinamičkih sistema u realnom vremenu, koji je omogućio dvostostruko uvećanje gustine mikročipova. Кako je sam istakao, "uobičajeni osvrt na spoticanja, tehnička i lična, neće izostati".

Inostrani član SANU, profesor dr Miroslav Кrstić, osnivač istraživačkog centra za automatiku na Univerzitetu Кalifornije u San Dijegu, dobitnik je mnogobrojnih nagrada, autor trinaest knjiga i preko 350 radova u časopisima u oblastima nelinearnog, adaptivnog, stohastičkog upravljanja i sistema sa raspodeljenim parametrima i kašnjenjem, kao i njihovim primenama u mikroprocesorskoj i naftnoj industriji.

Na kraju svečanosti akademik Krstić se pristupnom besedom zahvalio Srpskoj akademiji nauka i umetnosti.

Na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu je diplomirao 1989, a doktorirao je na Univerzitetu Кalifornije u Santa Barbari 1994. kod profesora Petra Кokotovića, kome je i posvećeno ovo predavanje.