U petak novi tretman odraslih formi komaraca

03. septembar 2019. 09:30 Društvo Pirot Plus Online

Preduzeće „SANIT M&M“ D.O.O. iz Niša obaveštava građane Pirota da će u petak 6. septembra, od 6,00 časova ujutru biti obavljen četvrti tretman suzbijanja odraslih formi komaraca na teritoriji Grada Pirota.
Suzbijanje odraslih formi komaraca vršiće se uređajima na sledećim lokacijama:
-Reka Nišava od ušća reke Jerme do ušća reke Temštice , pojas oko akumulacionog jezera i gradskog kupališta, Rasnička reka od sela Barje Čiflik do ušća u reku Bistricu, Gradašnička reka od kraja sela Gradašnica do ušća u reku Nišavu, reka Bistrica do ušća u reku Nišavu, Rogozki kanal od izvorišta Кavak do Кalea, park Momčilov grad, park hotela Pirot, zelene površine u Takovskoj ulici, park Maksima Gorkog, park Trg Republike, park Trg Кarađorđe, park LEAP -22.divizije, zelene površine u ulici Nikole Pašića, park u ulici Vojvode Stepe i park u ulici Dragoljuba Milenkovića.
Da bi se akcija uspešno realizovala i izbegle neželjene posledice Preduzeće „SANIT M&M“ poziva građane da u vreme tretmana ne borave na pomenutim lokacijama niti da izvode kućne ljubimce. Pčelari se obaveštavaju da preduzmu mere zaštite pčelinjih društava, jer će u slučaju oštećenja zdravlja svaki pojedinac snositi odgovornost za sebe, roditelji za decu, kao i svaki sopstvenik za svoje domaće životinje.
U slučaju nepovoljnih vremenskih prilika tretman se odlaže za prvi naredni dan kada vremenski uslovi pogoduju za izvođenje istog, u jutarnjem ili večernjem terminu.
Za sve dodatne informacije u vezi ovog tretmana građani mogu da se obrate Preduzeću „SANIT M&M“ na tel. 018-258-019 i 018-243-876.