Sutra savetovanje "Dan javnih nabavki i javno-privatnog partnerstva u Pirotu"

05. jun 2019. 11:30 Lokalna samouprava Pirot Plus Online

Sutra, 06. juna, u Velikoj sali Gradske uprave Pirot biće održano jednodnevno savetovanje pod nazivom "Dan javnih nabavki i javno-privatnog partnerstva u Pirotu", koje organizuju CMN, Institut za javni menadžment i Komora javnih nabavki Srbije.

Savetovanje se sastoji iz dva dela – uvodnog Panela gde će se skupu u desetominutnom izlaganju obratiti predstavnici Grada, institucija, organa, privatnog i javnog sektora, i predavanja će održati najeminentniji predavači iz navedenih oblasti prof. dr Marko Špiler – Komora javnih nabavki Srbije, CMN, Andrijana Jovanović – Republička komisija za javno privatno partnerstvo i koncesije i Dragan Cvijić – Uprava za javne nabavke.

Program Savetovanja:
09:00 Dolazak, prijavljivanje učesnika, podela materijala
09:30 Predstavnik Grada Pirota – otvaranje Savetovanja
09:40 Dr Marko Špiler – uvodna reč
09:50 Predstavnik Komore javnih nabavki Srbije – uvodna reč
10:00 Dr Marko Špiler – Nacrt novog Zakona o javnim nabavkama
10:45 Predstavnik UJN/KJN – Praksa Republičke komisije za Zaštitu prava
12:00 Dr Marko Špiler – Postupak javne nabavki male vrednosti
12:45 Predstavnik UKN/KJN – Primeri iz prakse – javna nabavki (dobara, usluga, radova)
13:30 Pitanja i odgovori
14:00 Završna reč