Sredstvima EU PRO izrada Plana detaljne regulacije Logističkog centra u Slobodnoj zoni Pirot

10. oktobar 2018. 13:52 Lokalna samouprava Pirot Plus Online

Prema EU PRO programu koji sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge u saradnji sa Ministarstvom za evropske integracije i drugim institucijama Vlade Republike Srbije Pirot će u narednih 18 meseci uraditi Plan detaljne regulacije za izgradnju Logističkog centra u Slobodnoj Zoni. Cilj programa je da omogući bolje uslove za nove investicije i zapošljavanje i uopšte stvaranje povoljnijeg privrednog ambijenta. Konkurs je bio otvoren od aprila do juna ove godine , a Pirot je aplicirao sa tri projekta kaže Jovana Tončić iz Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj.

Zahvaljujući sredstvima ovog fonda biće izradjen Plan detaljne regulacije koji će omogućiti planski osnov za izgradju Logističkog centra sa intermodalnim terminalom u Slobodnoj zoni Pirot.