Sladjana Purić: Tigar ad je složen sistem, utoliko je odgovornost svih na visokom nivou. Učinili smo sve da radnike osposobimo da zaštite sebe na radu , ali i stvorili bezbedne uslove za rad!

26. septembar 2016. 13:13 Bezbednost na radu, zdravlje radnika, prvi prioritet Pirot Plus Online

Konkurs za sufinansiranje projekata radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja

Grad Pirot

Ani press doo Pirot

Portal Plus online (plusonline.rs)

“Bezbednost na radu, zdravlje radnika, prvi prioritet!”

Poslednjih godina Pirot je pravo gradilište. U toku su radovi na Koridoru 10, završen su dva velika projekta Big Tigar i nova zgrada Valjare, u Tajersu se i dalje radi na proširenju prostornih kapaciteta. Iz sredstava lokalne samouprave i IPA fondova u gradu su takodje izgradjeni ili se grade brojni objekti. Izgradjen je i novi most, radi se ,,drugi prsten,, drugi ring. Uz sve to, u Pirotu sve više radi proizvodnih firmi koje rade značajne poslove, mnoge od njih za izvoz. Stambena izgradnja je u punom jeku.

Sve ovo rukovodilo nas je da pokrenemo ovaj Projekat koji će imati prevashodni cilj da edukativno deluje na učesnike u radnom procesu, na poslodavce i tako ih pokrene na još veću opreznost. Punu podršku dobićemo od Inspekcije rada u Pirotu koja na ovom planu radi preventivno, ali i izriče sankcije.

Ciljna grupa projekta su zaposleni ljudi u Pirotskom okrugu, pre svega na mestima sa povećanim rizikom po zdravlje, ali i nezaposleni koji su u potrazi za nekim od ovakvih poslova. Tema projekta podjednako je važna i za ostale članove društvene zajednice, ali i za sve one koji se bave ovim problemom – Inspektorat za rad u Pirotskom upravnom okrugu i zdravstveni radnici koji pružaju pomoć u slučajevima kada dođe do povrede. Ovaj projekat realizovaće se u svrhu bolje i veće bezbednosti radnika na svakom radnom zadatku. Cilj projekta je upravo isticanje mera prevencije i zaštite na radu, upoznavanje ljudi sa Zakonom o bezbednosti na radu što će rezultirati njihovim boljim poznavanjem materije i maksimalnom pažnjom na poslu.

Sladjana Purić: Tigar ad je složen sistem, utoliko je odgovornost svih na visokom nivou. Učinili smo sve da radnike osposobimo da zaštite sebe na radu , ali i stvorili bezbedne uslove za rad!

U nastojanjima da pokažemo kakav je odnos prema Zakonu o bezbednosti i zdravlja na radu, odlučili smo se da posetimo jednu od najvećih pirotskih fabrika, Kompaniju Tigar, upravo zbog raznolikosti poslova, složenih tehniološki operacija, jer sve to zahteva veliko angažovanje upravo Službe koja brine o zaštiti radnika. Bezbednost i zdravlje na radu jeste obezbeđivanje takvih uslova na radu kojima se u najvećom mogućoj meri smanjuju povrede na radu, profesionalna oboljenja i oboljenja u vezi sa radom i koji pretežno stvaraju predpostavku za puno fizičko , psihičko i socijalno blagostanje zaposlenih.

Kako bi se bezbednost i zaštita zdravlja na radu u potpunosti mogla poštovati a time umanjile a i sprečile nepoželjne posledice, potrebno je angažovanje i zaposlenih i poslodavca, kako u poznavanju propisa kojima se ova oblast reguliše, tako i u njihovom doslednom sprovođenju.

O svemu ovome razgovarali smo veoma detaljno sa Sladjanom Purić, rukovodiocem Službe zaštote na radu u Kompaniji Tigar Ad. Na samom početku želeli smo da predstavi svoju ekipu, kaže nešto o sebi i čemu se poklanja najveća pažnja.

S obzirom na sve opasnosti koje vrebaju tokom rada, radnici, s obzirom da su obučeni, shvataju da se nema pravo na grešku. To ih čini odgovornijim. Utoliko pre što su i posklovi različiti.

Već smo rekli, a to je zbog tehnologije rada dobro poznato, da se radi na različitim poslovima što zahteva od menadžmenta da obezbedi sva zaštitna sredstva kako bi radnik nesmetano radio.

U procesu proizvodnje poslovi su različiti. Rad za mašinom, kontakt sa hemijskim sredstvima, električna energija, , transportna sredstva. Uslovi rada su raznoliki. Postoje radna mesta sa otežanim uslovima za rad

S obzirom na vrste poslova, preti opasnost i od profesionalnih oboljenja. U tom slučaju, neophodne su posebne mere .

Često smo u prozivodnim pogonima Tigra. Uverili smo se u zapštitna sredstva i uslove rada.

I na kraju, utisak koji smo stekli ili saznanje , u Kompaniji Tigar ad znaju dobro sve faze procesa proizvodnje i opasnosti koje vrebaju i iz tih razloga su potpuno spremni da odgovore obavezama i radnicima obezbede siguran i bezbedan rad. Svemu rečenom u prilog i podatak da težih povreda na radu u Kompaniji Tigar ad nije bilo.