Servisne informacije

........................................................

Dana 17.09.2020.god na konzumu Ed Pirot bez napona će biti kupci u gradu i selima:

-          U vremenu od 8h do 11h ul Prote Mateje

-          U vremenu od 11 do 14h ul.Gradašnički put

-          U vremenu od 8h30min do 15h sela:

-          Nišor,Dobri do,Koprivštica,Pokrevenik,naselja oko Zavojskog jezera(Brana.Ćućevica,ulazna građevina…)

-          Pakleštica,Bela,Gostuša,Rudina

Na području Bele Palanke u vremenu od 8h do 14h

-bez napona će biti sl.Oreovac

A u vremenu od 9h do 14h:

-Ul.Blagoja Parovića,S.Vladara,S.Markovića,Carice Milice,11.oktobar,Ive Lole Ribara

U vremenu od 8h do 14h30min :

Selo Donji Krivodol kod Dimitrovgrada