Seminar u OŠ“Dušan Radović” okviru projekta MADAD 2

10. decembar 2018. 06:15 Društvo Pirot Plus Online

U okviru Projekta “Nastavak podrške za povećanje i unapređenje kapaciteta za upravljanje migrantskom krizom u RS - MADAD 2” u Osnovnoj školi “Dušan Radović” tokom vikenda održan je Osnovni modul obuke kome su prisustvovali nastavnici Školske uprave Niš koji rade sa migrantima.

Na obuci su predstavnici obrazovnih ustanova mogli da se upoznaju sa primenom “Stručnog uputstva za uključivanje izbeglica/tražilaca azila u sistem obrazovanja i vaspitanja”.