Savet za bezbednost grada Pirota: Neophodno da Komesarijat za izbeglice pojača aktivnosti na poštovanju kućnog reda, boravka i kretanja migranata

03. decembar 2019. 13:30 Lokalna samouprava Pirot Plus Online

Na održanoj sednici Radne grupe za Migrantsku krizu, Saveta za bezbednost grada Pirota doneti su zaključci da se od strane Komesarijata za izbeglice, u čijoj je ingerenciji Prihvatni centar na 4. kilometru, pojačaju aktivnosti na poštovanju kućnog reda, boravka i kretanja migranata. Neophodno je preduzimati aktivnosti na upoznavanju migranata sa pravilima ponašanja, zakonskim propisima i sankcijama ukoliko se ona ne poštuju. Pored navedenog, neophodna je i dalja koordinacija rada nadležnih organizacija i ustanova na teritoriji grada Pirota.

Savet za bezbednost je spreman da pruži podršku Komesarijatu i svim nadležnim institucijama u rešavanju problema u vezi sa migrantima.


Potrebno je da Policijska uprava Pirot i dalje preduzima mere na poštovanju javnog reda i mira i sprečavanju eventualnih konfliktnih situacija.


Savet za bezbednost smatra, na osnovu izveštaja Radne grupe za migrante, da ne postoje razlozi za stvaranje konfliktnog i ksenofobičnog ambijenta, ali je potrebna i mera opreza u komunikaciji sa migrantima. U slučaju nedoličnog, vandalskog ili konfliktnog ponašanja potrebno je odmah izvestiti policiju.