Raspisan Konkurs za stipendiranje studenata deficitarnih zanimanja. Podnošenje prijava do 5. februara

25. januar 2024. 11:30 Lokalna samouprava Pirot Plus Online

Grad Pirot raspisao je Konkurs za stipendiranje studenata za školsku 2023/2024. godinu.

Stipendije će se dodeliti isključivo studentima koji se školuju za deficitarna zanimanja, koja su deficitarna na osnovu evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje i utvrđenih potreba u preduzećima i ustanovama na području grada Pirota, kao i studentima iz porodica korisnika novčane socijalne pomoći kod Centra za socijalni rad za Grad Pirot.

Prema uslovima konkursa, Grad Pirot će dodeliti stipendije za sledeća zanimanja:

-diplomirani fizičar/profesor fizike/master,

-diplomirani matematičar/profesor matematike/master,

-doktor medicine,

-diplomirani inženjer građevinarstva,

-diplomirani inženjer elektrotehnike/informacionih tehnologija/softvera/računarstva.

Pravo na stipendiju imaju studenti od prve do završne godine osnovnih i integrisanih akademskih studija, koji su upisali studijski program u trajanju od najmanje šest semestara/180 ESPB, bez obzira na prosek ocena.

Ostale detalje o uslovima konkursa, potrebnoj dokumentaciji za prijavu i rokovima za podnošenje prijave mogu se pronaći na sajtu grada pirota LINK