Prolećno uređenje zelenih površina

08. april 2014. 08:15 Gradska hronika Pirot Plus Online

Radna jedinica Zelenilo JP Komunalac brine o zelenim površinama tokom cele godine. Đorđe Kolić, rukovodilac ove jedinice kaže da su u toku poslovi na prolećnom uređenju zelenih površina u gradu.Ovo jeperiod kada svake godine ova organizaciona jedinica intenzivira svoje aktivnosti na zelenim površinama, kaže Kolić

-Komunalac brine o kvadraturi koja je zavidna za ovaj grad to je 100.000m2 zelenih površina, svrstaniih u tri kategorije , prvu drugu i treću u zavisnosti od stepena uređenja i intenzitetu održavanja. Puno posla u ovim mesecima, martu i aprilu. Trava kojoj ovo vreme odgvara pristiže i raste i treba odgovoriti tom zahtevu da se što pre okose zelene površine. Imamo na pomenutoj kvadraturri svakodnevno čišćenje od otpada, to je prva aktivnost radniak Zelenila i samo za ilustraciju to je preko 2.5 miliona m2 u toku jednog meseca, površine koju treba očistiti –kaže Kolić.

Tokom marta meseca završeno je orezivanje drvoreda starih lipa na Keju, zatim orezivanje drvoreda u ulici Danila Kiša, i seča stabala po rešenjima nadležne skupšstinske komisije o uklanjanju stabala sa jvnih površina, kaže Kolić.

-Uklonjeno je 10-15 stabala, neka su orezana dok su d ruga poptuno uklonjena jer su ugrožavala ljude i objekte. Trenutno se dosta radi na cvetnim lejama, izbačeno je oko 1.500 komada cvetnog rasada u cvetnim lejama i žardinjerama u gradu, tu imam od rasada dan i noć, maritimu, zečije uši, spomenak i još nekoliko vrsta, lale su još jesenac zasađene. Poboljšali smo cvetnu sliku grada, i ono što radimo poslednjih godina češće menjamo rasad u tim cventim lejama-kaže Kolić

Ovih dana u toku su poslovi na ozlenjavanju. Završena je sadanja drvorednih sadnica u ulici Boška Buhe, ostaje da se postave klupe i korpe i kasnije se ta površina samo održava. Uređene su i nove površine u Jevrejskoj ulici, prema programu i planu koje je naše preduzeće predvidelo, a toje orezivanje stabala, sadnja drvorednih sadnica, žive ograde u dužini od 20 metara i posađen je cvetni rasad oko spomenika Jevrejima u toj ulcii, dodaje Kolić.