Prijava za omladinske projekte do kraja jula

20. jun 2014. 06:38 Društvo Pirot Plus Online

U skladu sa Zakonom o mladima i Nacionalnom strategijom za mlade, Resurs centar za Pirotski okrug, za realizaciju omladinskih volonterskih projekata „MLADI SU ZAKON“ je Udruženje Vizija.

Tema konkursa je promovisanje solidarnosti i humanosti, uređenje javnih prostora u kojima mladi provode slobodno vreme, organizacija aktivnosti za mlade utim prostirima, akcije zaštite životne sredine, promovisanje međugeneracijske saradnje, promovisanje razumevanja, tolerancije i jednake šanse za sve mlade, promovisanje zdravih i bezbednih stilova života i podsticanje preduzetničkog duga kod mladih.

S obzirom na prirodnu katastrofu koja je zadesila Srbiju i potrebe sanacije posledica polava, neophodo je da svaki omladinski projekat bude i humanitarnog karaktera i bude na neki način usmeren na područja pogođena poplavama.

Na konkurs mogu da se prijave udruženja mladih i neformalne omladinske grupe sastavljene od najmanje pet članova, kao što su đački ili studentski parlamenti, razne omladinske sekcije i druge grupe mladih sa teritorije Pirotskog okruga. Neformalne omladinske grupe moraju imati minimum jednu punoletnu osobu.

Prijave na konkurs traju od 18. juna do 25. jula.

http://www.vizijapirot.org/aktuelni-projekti/konkurs-za-finansiranje-omladinskih-projekata/