Prezentacija Help projekta podrške samozapošljavanju VIDEO

21. avgust 2013. 12:32 Lokalna samouprava Pirot Plus Online

U svečanoj sali Opštine održana je prva od dve prezentacije u okviru informativne kampanje projekta “Smanjenje siromastva i unapredjenje mogućnosti zapošljavanja marginalizovanih i ugroženih grupa stanovništva u Srbiji”.

Maša Bubanj, ispred nemačke organizacije Help, kaže da je ovim projektom, koji će trajati do kraja 2016. godine, u Pirotu biti realizovane četiri komponente. Pored podrške preduzetnicima u opremi i direktne podrške razvoju kooperativa biće realizovane i tematkse radionice i dodatno stručno usavršavanje.

Ispred opštine Pirot obratila se Vesna Lazarević.

Potencijalni kandidati prijavne formulare mogu da dobiju isključivo na prezentacijama (21. i 26. avgusta) dok će od 23., 28. i 30. avgusta i 2.,4. i 6. septembra biti održane konsultacije za podnosioce prijava u Mesnoj zajednici Rasadnik, u vremenu od 10 do 12 časova.

Vojkan Milovanović, asisten na projektu, predstavio je aplikacioni formular.

Humanitarna organizacija Help Projekat realizuje od maja 2013. godine do kraja decembra 2016. godine, uz donatorsku podršku Nemačke Vlade i ciljnih gradova i opština Pirot, Niš i Smederevo.

Stanislava Kulidžan, PR organizacije Help, kaže da najugorženije stanovništvo najčešće ima veliki problem u pristup tržištu rada i obezbeđenju sredstava da započnu samostalan rad, i dodaje, da je ciljj programa doprinos uključivanju marginalizovanih Roma i drugih socijalno ugroženih grupa stanovništva u društveni i ekonomski život i smanjenje siromaštva među ciljnim grupama.