Predavanje "Mozaik-štićenik muza"

03. jul 2013. 11:11 Kultura Pirot Plus Online

U petak 5. jula u Muzeju Ponišavlja biće održano javno predavanje pod nazivom „Mozaik-štićenih muza“ profesora mr Jadranke Mišić Pejović.


Mozaik se smatra najtrajnijom slikarskom tehnikom. Sačuvane mozaičke forme od pre pet hiljada godina potvrđuju njegovu dugovečnost a promene likovnog izraza, metoda izrade, korišćenih materijala, okruženja i namena, vremenom su ga samo obogaćivale. Postao je nezamenljiv svedok prošlosti i verodostojan dokument različitih kultura i civilizacija – ne samo one u kojoj je nastao već i onih generacija koje su o njemu docnije brinule, ili nisu.


Mnogi ga smatraju direktnim štićenikom Muza. Muze su, prema grčkoj mitologiji, bile zaštitnice različitih duhovnih aktivnosti ljudi. Da bi zadobili njihovu naklonost, ljudi su ukrašavali vrtove u kojima su iščekivali nadahnuće. Otuda su vrtovi posvećeni Muzama nazivani musaea,a delo kojim su ukrašavani musivum opus. Skraćena formamusiumpostala je u prevodu mozaik.


Ovim predavanjem je izvršen pregled razvoja mozaika od prvih pojavnih oblika do današnjih dana time što su predstavljeni postupci njegove izrade, vrste nosilaca, materijali za izradu tesera, vrste motiva i mozaični opusi. Osim razmatranja klasičnog mozaika – od keramičkih glinenih kona (peg mosaic), oblutaka (pebblemosaic), ravno sečenih kamenih kockoca (opus tessellatum), recilkiranih elemenata (chip pavement), redi-mejd proizvoda i novih materijala – sagledane su i druge mogućnosti razvoja tehnike, naročito primene virtuelne, digitalne forme mozaika (digital mosaic)i njegove veze sa najnovijim arhitektonskim dostignućima koja podržavaju taj savremeni izraz.Svi segmenti izlaganja propraćeni su bogatom vizuelnom dokumentacijom.