Poziv za učešće u terenskom delu Istraživanja zdravlja stanovništva Srbije

05. septembar 2019. 08:18 Društvo Pirot Plus Online

Zavod za javno zdravlje Pirot, u skladu sa dopisom Instituta za javno zdravlje Srbije, objavilo je Poziv za učešće u terenskom delu Istraživanja zdravlja stanovništva Srbije u kojem se navodi:

Istraživanje zdravlja stanovništva Republike Srbije u 2019. godini biće realizovano putem ankete o zdravlju u periodu od 5. oktobra do 30. decembra. Istraživanje će sprovesti Republički zavod za statistiku Srbije u saradnji sa Institutom za javno zdravlje Srbije i Ministarstvom zdravlja Republike Srbije.

Podaci će se prikupljati i na pirotskom okrugu, putem intervjua „licem u lice“ – anketiranjem ispitanika i samopopunjavanje upitnika od strane ispitanika bez učešća anketara. Prilikom sprovođenja istraživanja obaviće se i osnovna antropološka merenja anketiranih osoba (visina, težina), kao i merenje krvnog pritiska.

Pozivaju se zainteresovani nezaposleni zdravstveni radnici (i druga nezaposlena lica) da se o mogućnosti učešća u Istraživanju tokom terenskog prikupljanja podataka više informišu na sajtu Republičkog zavoda za statistiku www.stat.gov.rs

Rok za prijavu je 08.09.2019.g. i to isključivo elektronskim putem preko sajta Republičkog zavoda za statistiku.

*Saopštenje: Zavod za javno zdravlje Pirot