Potencijalnim investitorima predstvljan Projekat „Poslovna infrastruktura – deo Logističkog centra Pirot“

04. jul 2019. 15:10 Lokalna samouprava Pirot Plus Online

U Svečanoj Sali grada Pirota danas je održan sastanak na kojem je potencijalnim investitorima predstavljen Projekat budućeg Logističkog centra u Pirotu. Reč je o projektu koji realizuje grad Pirot u saradnji sa Vladom republike Srbije u okviru Projekta EU PRO. Vrednost projekta je oko šesnaest ipo hiljada evra.

Prema rečima Viktora Veljovića, programskog saradnika, Program EU PRO je trenutno najveći donatorski program u Srbiji, a cilj Ranog javnog uvida je da se čuju sugestije i predlozi potencijalnih investitora kako bi se do finalne izrade Plana detaljne regulacije „Poslovna infrastruktura – deo logističkog centra Pirot“ uvažili predlozi investitora i prilagodili njihovim potrebama.

Rani javni uvid traje petnaest dana i on se realizuje u ranijoj fazi kada se javnost upoznaje sa ciljevima i idejama realizacije samog plana, dok kasnije sledi, kada se detaljnije plan uradi, javni uvid kada se formalno mogu dati primedbe i sugstije i on traje mesec dana, rekao je Veljović