Postrojenje za separaciju komunalnog otpada, Deponije u Pirotu, vredno preko dvesta miliona dinara. Pri kraju radovi prve faze projekta

06. septembar 2019. 13:00 Gradska hronika Pirot Plus Online

Početkom leta ove godine počela je izgradnja linije za separaciju komunalnog otpada na Regionalnoj sanitarnoj deponiji u Pirotu. Jedan od osnovnih ciljeva izgradnje postrojenja jeste da se značajno smanji količina neopasnog otpada koja se trenutno odlaže na osnovnoj ćeliji Regionalne deponije, čime se produžava vek Deponije, a samim tim ostvaruje i ekonomska dobit od recikliranog materijala i značajno unapređuje kvalitet životne sredine.

Direktor Regionalne sanitarne deponije u Pirotu, Nebojša Ivanov, kaže da je projekat podržan od strane resornog ministarstva Republike Srbije, radovi se izvode planiranom dinamikom i za tridesetak dana trebalo bi da ova faza radova bude završena.

Ivanov kaže da su u toku razgovori oko nabavke najsavremenije opreme koja se trenutno koristi prilikom separacije otpada. Takodje, blagovremeno će i u gradu, na izvoru stvaranja neopasnog otpada, biti postavljeni kontejneri kako bi se otpad u startu razvrstavao.