Počinje Akcija "Očisti svoj dom, izbaci sve što ti smeta". Prve aktivnosti u Kozaračkoj ulici

22. april 2021. 11:44 Gradska hronika Pirot Plus Online

U okviru Projekta "Recikliraj za Pirot" koji je počeo sredinom prošle godine, JKP "Regionalna deponija" u saradnji sa Gradskom upravom i JP "Komunalac" organizuje novu kampanju koja podrazumeva besplatno odnošenje kabastog otpada iz domaćinstava na području grada pod nazivom "Očisti svoj dom, izbaci sve što ti smeta"

Osnovni cilj akcije je da se otpad koji bude prikupljen od građana ne odlaže na samoj deponiji već da se na reciklažnom dvorištu razvrstava i odvaja sve ono što može da se reciklira, a ono što ne bude moglo da se odloži na Deponiju. 

Akcija počinje u ponedeljak 26. aprila, kaže Branislava Tošić, projektni menadžer. Građani će moći da odlažu papir, karton, staklenu i metalnu ambalažu, plastiku, otpadne gume, kabasti otpad - stari nameštaj, uređaje i stolariju, opasan otpad iz domaćinstva, odeću i tekstil. Bitno je istaći da ambalaža treba da bude bez sadržaja. 

Na ovaj način otpad iz domaćinstva završiće kao sekundarna sirovina, a sve to kao priprema za primarnu selekciju otpada koja nas očekuje do kraja godine.Građani koji žive u individualnim domaćinstvima otpad mogu da odlože ispred svojih dvorišta, dok naši sugrađani koji žive u stambenim zgradama otpad odlažu pored kontejnera. Jedan od ciljeva kampanje je da se u značajnoj meri smanji upotreba plastičnih kesa, jer će svi učesnici akcije na poklon dobiti ceger, kaže Branislava Tošić

Akciju počinjemo u Kozaračkoj ulici, od Benzinske pumpe do Starog pazarskog groblja,  kaže Slobodan Jovanović, poslovođa Sistema reciklaže na Deponiji. Grad će biti podeljen na zone, a građani će biti obavešteni o terminima odvoženja otpada. 

Akcija se organizuje u saradnji sa JKP Komunalac i predstavnici Romskog reciklažnog centra Amala 1.